Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Algemene informatie Geldboetes in milieuzones

Geldboetes voor een ontbrekende milieusticker

Met de verandering in het Duitse boetestelsel op 08-01-2009 werd vastgelegd dat het rijden binnen een milieuzone zonder geldige milieusticker of het stilstaan of parkeren in een milieuzone zonder geldige milieusticker met een boete van 80 euro wordt bestraft.
 
Onder het nummer 141621 staat vastgelegd dat ondanks het verkeersverbod voor het verminderen van schadelijke stoffen in de lucht met een gemotoriseerd voertuig aan het verkeerd werd deelgenomen. Naast de geldboete van 80 euro komen er nog administratiekosten van 25 euro bij.

[Bitte in "Niederländisch" übersetzen:] Für Ausländer wichtig zu wissen

[Bitte in "Niederländisch" übersetzen:] Ab einer Geldbuße von 70 Euro oder mehr erfolgt gemäß der EU Richtlinie 2011/82 vom 25.10.2011 „zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte“ bei Nichtzahlung ein Vollstreckungsverfahrens im Heimatland, das bis zur Haftstrafe betrieben wird.

Bestel hier de Duitse milieusticker voor de groene milieuzones in Duitsland

 

 

.

Belangrijke informatie voor buitenlanders
Vanaf een geldboete van 70 euro of meer volgt er overeenkomstig EU richtlijn 2011/82 van 25-10-2011 “ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen” bij het niet betalen van de boete een tenuitvoerleggingsprocedure in het thuisland dat tot een gevangenisstraf kan leiden.