Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Algemene informatie

Informatie over de Duitse fijnstof milieusticker

Op 01-03-2007 is er in Duitsland de fijnstof milieusticker ingevoerd. Deze werd in Duitsland onafhankelijk van het type brandstof en het maximaal toelaatbare gewicht voor alle personenauto's, bussen en vrachtwagens verplicht, wanneer deze een milieuzone willen binnenrijden. Brommobielen zijn echter van deze plicht bevrijd.
 
De basis voor het invoeren van de milieusticker is de op 16-10-2006 in de "Bundesanzeiger" bekendgemaakte verordening over het kenmerken van emissiearme voertuigen van 10-10-2006, die in alle deelstaten vanaf 01-03-2007 van kracht werd.
 
De fijnstof milieusticker (in het wetboek "Feinstaub-Plakette" genoemd) is naar euroklasse in 3 verschillende kleuren onderverdeeld en moet voor voertuigen die een milieuzone willen binnenrijden worden aangevraagd. De kleuren, die bij de verschillende euroklassen horen, zijn rood (klasse 2), geel (klasse 3) en groen (klasse 4). De milieusticker is voorzien van het kenteken van het voertuig en een stempel van registratie, die het AU-nummer van de plaats van uitgave laat zien.

De milieusticker wordt door kenmerken van het voertuig ingedeeld, en daardoor een emissieklasse. De sticker heeft een onbegrensde geldigheid en hoeft alleen opnieuw te worden aangevraagd wanneer het voertuig een ander kenteken krijgt of de sticker niet meer goed leesbaar is.
Welk voertuig met welke emissiegegevens welke milieusticker krijgt, wordt voor in Duitsland ingeschreven voertuigen over het typensleutelnummer vastgelegd. Voor buiten Duitsland geregistreerde voertuigen gebeurt dit met het bouwjaar en de euroklasse.
Dieselvoertuigen die, omdat ze zich in euroklasse 3 alleen maar een gele milieusticker krijgen, kunnen met het bewijs van een ingebouwde roetfilter toch een groene euro 4 milieusticker.
 
Door een verandering in de fijnstofverordening, die op 03-12-2007 van kracht werd, kunnen ook benzinevoertuigen met oudere katalysatoren (G-Kat) van de euroklasse 1 een groene milieusticker krijgen. Dit geldt ook voor dieselvoertuigen uit de klasse 1, 2 en 3 wanneer deze over een ingebouwde diesel roetfilter beschikken en daarmee de eisen van de euronorm 4 vervullen.

Bestel hier de Duitse milieusticker voor de groene milieuzones in Duitsland

 

 

.