Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

In Duitsland is de fijnstof milieusticker verplicht!

In 58 milieuzones dreigen boetes van meer dan 100 euro!

Milieuzones in Duitsland - Komen er nu ook nog dieselverbodszones?

De groene milieusticker alleen zal niet meer genoeg zijn om toegang te krijgen tot Duitse milieuzones!
Op 01-03-2007 is er in Duitsland de fijnstof milieusticker ingevoerd. Deze werd in Duitsland onafhankelijk van het type brandstof en het maximaal toelaatbare gewicht voor alle personenauto's, bussen en vrachtwagens verplicht, wanneer deze een milieuzone willen binnenrijden. Brommobielen zijn echter van deze plicht bevrijd.
 
De fijnstof milieusticker (in het wetboek fijnstof milieusticker genoemd) is naar euroklasse in 3 verschillende kleuren onderverdeeld. De milieusticker is voorzien van het kenteken van het voertuig en een stempel van registratie die laat zien wie de milieusticker heeft uitgereikt.
Welk voertuig met welke emissiegegevens welke milieusticker krijgt, wordt voor in Duitsland ingeschreven voertuigen over het typensleutelnummer vastgelegd. Voor buiten Duitsland geregistreerde voertuigen gebeurt dit met het bouwjaar en de euroklasse, zie de classificatie tabel.
 
In elk geval moet rekening worden gehouden met het feit dat de groene milieusticker vanaf 2018 niet meer in elke stad en gemeente in Duitsland als toegang tot een milieuzone geldt, omdat er dieselverbodszones of blauwe milieuzones worden ingericht. Omdat deze zones niet permanent geldig zullen zijn maar tijdelijk en meestal weersafhankelijk kan de actuele toegangsstatus van de groene milieusticker of blauwe milieusticker via de Green-Zones app bekeken worden.

De fijnstof milieusticker in Duitsland
De milieusticker is sinds 01-01-2008 in Duitse milieuzones voor personenauto's, vrachtwagens en bussen verplicht. Wij geven een overzicht van welke voertuigen van welke euroklasse een milieusticker kunnen krijgen of moeten hebben en wanneer deze in milieuzones mogen rijden ...
De eerste milieuzones in Duitsland zijn in 01-03-2007 ingevoerd om de fijnstofbelasting in steden en gemeenten te laten dalen. Vanaf 2018 worden als gevolg van stijgende stikstofoxide emissies bijkomende permanente en tijdelijke dieselverbodszones worden ingevoerd ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...

Milieuzones en het dieselrijverbod in Duitsland

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Het doel van de al 55 ingevoerde milieuzones in Duitsland is de bescherming van burgers in steden en gemeentes tegen fijnstof van verschillende deeltjesgrootten.
Door de groene milieusticker, die in de milieuzones bijna alleen nog maar geldig is, is het rijden binnen een milieuzone alleen nog maar mogelijk met euro 4-voertuigen of met hogere klassen. Daarom zou men Duitse milieuzones ook groene milieuzones kunnen noemen.
 
Het is aanneembaar dat de uitbreiding van de milieustickerverplichting ook richting het thema stikstofoxide (NOx) gaat, omdat de waarden hiervan, overwegend veroorzaakt door dieselvoertuigen, aan het stijgen zijn en de EU-richtlijn niet aangehouden kan worden. Dit kan eventueel op een later tijdstip leiden tot het invoeren van blauwe milieuzones met een blauwe milieusticker.
Het is ook mogelijk dat steden daarnaast ook of als alternatief een rijverbod invoeren, dat zich bijvoorbeeld op bepaalde euroklassen van dieselvoertuigen betrekt.
 
Het rijverbod voor dieselvoertuigen, dat al in 2018 door verschillende Duitse steden is ingevoerd, betrekt zich op de nog te definiëren diesel rijverbodszones of blauwe milieuzones, die de toegang tot de zone voor bepaalde dieselvoertuigen op grond van de hoge uitstoot van stikstofoxide permanent of tijdelijk zal weigeren.
 
Om ervoor te zorgen dat het Europese handels- en toeristische bus- en individuele verkeer het overzicht houdt bij vast gedefinieerde groene milieuzones, tijdelijke, weersafhankelijke dieselverbodszones in welke zone op welke dag met welke milieusticker en motortypen in een milieuzone mag worden gereden, kan het gebruik van de Green-Zones app in elk geval van voordeel zijn.

Door het invoeren van milieuzones en de verplichting van milieustickers in Duitsland stelt het Europese handelsverkeer en toerisme veel vragen. De belangrijke vragen en antwoorden vindt u in onze FAQ op een rij ...
Fijnstof en andere schadelijke stoffen, vooral uit dieselvoertuigen, zijn de reden waarom er in Duitsland milieuzones en -stickers zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe en waar fijnstof en andere schadelijke stoffen werken en hoe deze de gezondheid kunnen schaden kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Hier een overzicht van alle milieustickers die voor de fijnstof-, stikstof-, elektriciteits- en CO2-normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt u de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Green-Zones geeft in meer dan 20 talen op meer dan 40 Europese websites informatie over fijnstof/stikstofoxide, milieu, CO2 en de toenemende verkeersbeperkingen in Europese landen door de invoering van permanente en tijdelijke milieuzones ...