Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Tyske miljøzoner

Miljøzoner og kørselsforbud i Tyskland

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

Målet med de indtil videre 58 miljøzoner i Tyskland er at beskytte borgerne i byerne og kommunerne mod finstøv i form af partikler med forskellige størrelser.

Det er stort set kun tilladt at køre ind i miljøzonerne med den grønne miljømærkat, hvilket vil sige, at det i praksis kun er tilladt at køre ind i zonerne med køretøjer fra EURO-klasse 4 eller højere. Af den grund kan man også kalde miljøzonerne for grønne miljøzoner.

Detaljerede informationer samt zoombare kort over alle tyske miljøzoner finder du i spalten i højre side.

Billede: Tavle 270.1 Miljøzone begynder

Takket være indførelsen af den obligatoriske miljømærkat i miljøzonerne for alle køretøjer i kategorierne N1-N3 og M1-M3 (personbiler, busser, lastbiler) er det allerede lykkedes at reducere mængden af finstøv betydeligt i de til dato oprettede miljøzoner.

Det er dog efterhånden blevet tydeligt, at man bliver nødt til at udvide miljømærkatkravet til også at dække problematikken med kvælstofoxid (NOx), da udledningen af kvælstofoxid – hovedsageligt på grund af dieselkøretøjer – sandsynligvis vil stige, hvilket vil medføre, at EU-grænseværdierne permanent overskrides. Dette vil på længere sigt muligvis betyde, at der vil blive oprettet såkaldte blå miljøzoner.

Billede: Tavle 270.2 Miljøzone ender

I Tyskland er det op til byerne, om de vil indføre miljøzoner. Byerne har ifølge Forordning om mærkning af køretøjer med lav udledning, der trådte i kraft den 10.10.2006, ret til at oprette miljøzoner på deres område. Med hjælp fra disse miljøzoner kan man begrænse antallet af biler i zonerne, og dermed begrænse finstøvbelastiningen.

Det er dog også en mulighed, at byerne desuden vil indføre kørselsforbud, der f.eks. kan gælde for dieselkøretøjer fra bestemte EURO-klasser.
Allerede fra 2018 indføres forbud mod dieselkøretøjer i forskellige tyske byer. Disse forbud vil blive håndhævet i endnu ikke fastlagte dieselforbudszoner eller blå miljøzoner, der forbyder dieselkøretøjer at køre i zonen på grund af dieselkøretøjers høje NOx-udledning.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App