Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Overath

Kommunalstyret i Köln besluttede d. 03.07.2017 en plan for renere luft i byen, og den plan indeholder bl.a. en miljøzone i byen Overath gældende fra d. 01.10.2017. I byen Overath, hvor der bor ca. 27.000 indbyggere, er det fra og med miljøzonens indførelse kun tilladt at køre i miljøzonen med køretøjer, der har en grøn miljømærkat.

I den nye plan til renere luft findes der dog også undtagelser for forbuddet.
Informationer vedrørende mulige dispensationer kan fås fra Overaths lokale myndigheder.

Denne miljøzones grænser er permanente, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over Overath. Hvis du vil vide mere om Miljøzone Overaths grænser samt de alternative ruter uden om miljøzonen, kan du klikke på det interaktive kort.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Overath – Tyskland
Miljøzonen er indført den:
01.10.2017
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
80 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen har en udstrækning på ca. 700 meter i øst-vestlig retning og 800 m i nord-sydlig retning med Overaths banegård som udgangspunkt.
Mod vest afgrænses miljøzonen af Probsteistraße, et kort stykke af Hauptstraße og videre til Kemenaterberg. Miljøzonens nordlige grænse udgøres af Hubertushang og Josefshöhe. Mod syd og øst afgrænsnes miljøzonen af Aggerwiesen ved Agger indtil Bundesstraße 55. Tilkørslen til B55 via Dr.-Ringens-Str. til parkeringspladserne ved banegården er undtagede fra zonen og kan benyttes uden en miljømærkat.
Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

.