Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Limburg

På baggrund af det hessiske miljøministeriums plan til forbedring af luftkvaliteten blev det d. 27.11.2017 besluttet at indføre en miljøzone i Limburg an der Lahn, som skal træde i kraft den 01.02.2018. Fra denne dato er det kun køretøjer med en grøn miljømærkat, der må køre ind i miljøzonen.
Limburg har 34.000 beboere, og byen dækker et areal på 45 km2.
Mængden af skadelig kvælstofdioxid i luften over Limburg ligger betydeligt over den lovmæssigt tilladte grænse, og det gør, at Limburg indtager førstepladsen over Tysklands mest forurenede byer.
Grunden til dette er på den ene side, at der dagligt er mere end 6.000 pendlere fra Rheinland-Pfalz, der arbejder i byen, og en anden grund er den belastning, der kommer, når trafikken på A3 ledes igennem Limburg i tilfælde af uheld og vejarbejder.
Miljøministeriet har tidligere foreslået et lastbilforbud, men det er indtil videre blevet afvist af bystyret, da de alternative ruter er komplet uegnede til lastbiltrafik.

Miljøzonens grænser ligger permanent fast, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over Limburg by. Hvis du vil vide mere om Miljøzone Limburgs præcise grænser samt de alternative ruter uden om byen, kan du klikke på det interaktive kort.

Undtagelser fra miljøzonen
Motorvej A3 er undtaget fra miljøzonen, ligesom vejene i Limburg er undtagede, hvis officielle skilte fra politi eller vejmyndigheder anviser, at motorvejstrafikken skal benytte en alternativ rute gennem byområdet. B8 mod nordøst til og med tilkørslen Limburg-Nord samt B49 og B54 mod nord er ligeledes undtagede.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Limburg - Tyskland
Miljøzonen er indført den:
01.02.2018
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
80 euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen dækker store dele af den indre by, først og fremmest de veje, der leder direkte til Schiede-krydset samt dele af bydelene Blumenrod og Brückenvorstadt. Motorvej A3, B8 fra nordøst til og med tilkørslen Limburg-Nord samt B49 og B54 mod nord er ligeledes undtagede fra miljøzonen.
Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

 

 

.