Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Tyske miljøzoner Frankfurt Main (blå)
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Frankfurt Main (blå)

På baggrund af en dom afsagt af forvaltningsdomstolen i Wiesbaden d. 05.09.2018 mod byen Frankfurt am Main er der på opfordring fra den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe, DUH, oprettet kørselsforbud i byen på grund af for høje koncentrationer af skadelige stoffer i luften.
Kørselsforbuddene gælder ca. fra d. 01.12.2019 for dieselkøretøjer, som ikke opfylder EURO-norm 5 som minimum. Forbuddene rammer også benzinkøretøjer med normerne 1 og 2.

I 2020 skal byen sænke sine kvælstofoxidniveauer drastisk. Dette sker som følge af en domsafsigelse i Forvaltningsdomstolen i Kassel. Hvis byen ikke lykkes med dette, og hvis niveauerne stadigt er for høje i begyndelsen af 2021, vil der i 2021 blive indført et kørselsforbud for dieselkøretøjer, der ikke overholder EURO-norm 6. Den blå miljøzone dækker det samme område som den grønne miljøzone. Denne befinder sig inden for motorvejsringen, der udgøres af A3, A5 og A661.

Tyske byer og kommuner kan med hjemmel i en afsigelse fra den tyske forvaltningsdomstol af 27.02.2018 helt lovligt indføre forbud mod dieselkøretøjer. Dette forbud kan indføres både på enkelte veje og som større områder. Dieselforbudszonerne (blå zoner) kan gælde forskellige EURO-kategorier og forskellige typer køretøjer, og forbuddene kan desuden være tidsligt afgrænsede.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Frankfurt Main (NOx) - Tyskland
Miljøzonen indføres fra:
01.01.2021 Gyldighedsdatoen 01.01.2021 er endnu ikke sikker. Den administrative domstol i Kassel afgav den 10. december 2019, at Frankfurt har indtil udgangen af 2020 til at forbedre nitrogenoxiderne markant. Hvis grænseværdierne 2021 ikke overholdes, finder køreforbud sted!
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
80 €
Område/grænser for miljøzonen:
Individuelle gader i Frankfurt.