Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Tyske miljøzoner Berlin (blå)
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Berlin (blå)

Berlin by har vedtaget at indføre forbud for dieselkøretøjer på 8 veje i hovedstaden pr. 07.10.2019. Det drejer sig i alt om ca. 2,9 km vej, hvorpå der bor omtrent 1.300 beboere. De veje, der er spærret for biler med EURO 0-5-motorer er: Leipziger Straße, Brückenstraße, Reinhardtstraße, Alt-Moabit, Friedrichstraße, Stromstraße, Hermannstraße, Silbersteinstraße.

I første omgang udelukkes alle dieselkøretøjer, uanset køretøjstype, som pr. 07.10.2019 ikke lever op til EURO-norm 6. Der er allerede planlagt en skærpelse af reglerne i fremtiden. Når det sker, forbydes kørsel med EURO 6 b- og 6 c-køretøjer formentlig også, så det kun er EURO 6d temp-dieselkøretøjer, der må køre på disse veje eller dele af disse veje.
Desuden er der en hastighedsbegrænsning til 30 km/t på disse strækninger, og dette gælder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, så kvælstofoxidniveauet i luften kan reduceres.

Politi, ambulancer, brandvæsen og militær er undtaget fra reglerne, og dette gælder ligeledes alle beboere og disses besøgende - både privat og i erhvervsmæssig øjemed.

Tyske byer og kommuner kan med hjemmel i en afsigelse fra den tyske forvaltningsdomstol af 27.02.2018 helt lovligt indføre forbud mod dieselkøretøjer. Dette forbud kan indføres både på enkelte veje og som større områder. Dieselforbudszonerne (blå zoner) kan gælde forskellige EURO-kategorier og forskellige typer køretøjer, og forbuddene kan desuden være tidsligt afgrænsede.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Berlin (NOx) – Tyskland
Miljøzonen er indført den:
22.11.2019
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
20 € - 75 €
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen påvirker følgende veje:
Leipziger Straße, Brückenstraße, Reinhardtstraße, Alt-Moabit, Friedrichstraße, Stromstraße, Hermanstraße, Silbersteinstraße.