Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Stuttgart (blå)

Byen Stuttgart har besluttet at indføre et forbud for dieselkøretøjer i hele byen. Dette forbud udgør 3. del af byens plan for renere luft fra august 2018. Dermed bliver den grønne miljøzone til en ekstra, blå zone. Fra d. 01.01.2019 forbydes kørsel med alle dieselkøretøjer, der ikke lever op til EURO-norm 5. Der er desuden planlagt en skærpelse af reglerne i 2020. Vareleverancer samt køretøjer knyttet til håndværker- og byggebranchen, og som er indregistrerede første gang før d. 01.01.2019, er undtagede fra reglerne. Beboere må køre ind i zonen indtil d. 31.03.2019.

Tyske byer og kommuner kan med hjemmel i en afsigelse fra den tyske forvaltningsdomstol af 27.02.2018 helt lovligt indføre forbud mod dieselkøretøjer. Dette forbud kan indføres både på enkelte veje og som større områder. Dieselforbudszonerne (blå zoner) kan gælde forskellige EURO-kategorier og forskellige typer køretøjer, og forbuddene kan desuden være tidsligt afgrænsede.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Stuttgart (blå) - Tyskland
Miljøzonen er indført den:
01.01.2019
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
80 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen dækker hele Stuttgarts byområde.