Miljøzone Regensburg - Tyskland

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 24.03.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist verboten.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit verboten.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist verboten.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.

Miljøzone Regensburg

Regeringen i området Oberpfalz besluttede den 7.4.2017 at udvide sin luftkvalitetsplan, hvilket betyder, at der indføres en miljøzone den 15.01.2018. Fra og med dette tidspunkt er det kun køretøjer med en grøn miljømærkat (Euro 4), der må køre i miljøzonen.
På trods af, at der er sket et fald i antallet af målinger, hvor grænseværdierne er overskredet, helt præcist 11 gange i 2015, indføres der nu en miljøzone, hvilket først og fremmest har betydning for den gamle bydel.
Selvom mængden af finstøv er sunket, plages byen af en tiltagende kvælstofoxid-belastning, hvilket på længere sigt skal afhjælpes med indførelsen af en grøn miljøzone.

Byen Regensburg ligger ved Donau. Den dækker et areal på 80,7 km2, og der bor ca. 146.000 indbyggere i byen.
Miljøzonen er permanent i kraft, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over byen, hhv. regionen. Den store trafikåre Friedenstraße er ikke dækket af miljøzonen, men det er til gengæld Thurn und Taxis-slottets park.
Miljøzonen i den gamle by dækker området inden for de alleer og parker, der omkranser Regensburg - dog ikke Stadtamhof. Syd for Donau forløber grænsen ned til jernbanen, og fra byparken ved Jakobstor og Prennbrunntor mod vest til Ostentor ved den gamle bys østside.
Hvis du vil vide mere om Miljøzone Regensburgs grænser samt de alternative ruter uden om byen, kan du klikke på det interaktive kort.

Undtagelser fra miljøzonen
Der kan søges om enkeltvise tilladelser til at et beboer- eller erhvervskøretøj må køre ind i zonen. En grund til en sådan dispensation kan være af økonomiske, sociale eller tekniske grunde, og der skal betales for en sådan dispensation.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn: Regensburg

Miljøzonen bekendtgjort den: 07.04.2017

Miljøzonen er i kraft siden: 15.01.2018

Miljøzonens type: Permanent gyldig

Pt. underlagt krav om miljømærkater: Lastbiler i kategori N1, N2 og N3, busser i kategori M2 og M3 samt personbiler og autocampere i kategori M1.

Tilladt miljømærkat kategori (fra 15.01.2018): 4 (reneste kategori = 4)

Stramning af tilladte miljømærkatkategorier: Vides endnu ikke

Kørselsforbud: Lastbiler i kategori N1, N2 og N3 samt busser i kategori M2 og M3, der ikke lever op til EURO-norm 4, samt personbiler og autocampere i kategori M1 <3,5 t, der ikke lever optil EURO-norm 4.

Bødestraf: 80 euro.

Areal/miljøzonens grænser: Arealet dækker hele den gamle bydel inden for det bælte af parker og alleer, der omkranser byen.

Særregler: Vides endnu ikke.

Kontakt og dispensationer vedr. miljøzonen: Amt für Öffentliche Ordnung und Straßenverkehr: ordnungsamt@regensburg.de

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

 

 

.