Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzone Regensburg - Tyskland

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 19.02.2019

Der er intet forvarsel.

Uden motor
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer

To- eller trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Persontransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til persontransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Godstransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til godstransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj

Køretøjer til brug i land- eller skovbrug

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Uden motor
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer

To- eller trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Persontransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til persontransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Godstransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til godstransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er forbudt.
Land- eller skovbrugskøretøj

Køretøjer til brug i land- eller skovbrug

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Uden motor
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer

To- eller trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Persontransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til persontransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er forbudt.
Godstransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til godstransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj

Køretøjer til brug i land- eller skovbrug

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Uden motor
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer

To- eller trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Persontransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til persontransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Godstransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til godstransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er ikke tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj

Køretøjer til brug i land- eller skovbrug

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.

Miljøzone Regensburg

Regeringen i området Oberpfalz besluttede den 7.4.2017 at udvide sin luftkvalitetsplan, hvilket betyder, at der indføres en miljøzone den 15.01.2018. Fra og med dette tidspunkt er det kun køretøjer med en grøn miljømærkat (Euro 4), der må køre i miljøzonen.
På trods af, at der er sket et fald i antallet af målinger, hvor grænseværdierne er overskredet, helt præcist 11 gange i 2015, indføres der nu en miljøzone, hvilket først og fremmest har betydning for den gamle bydel.
Selvom mængden af finstøv er sunket, plages byen af en tiltagende kvælstofoxid-belastning, hvilket på længere sigt skal afhjælpes med indførelsen af en grøn miljøzone.

Byen Regensburg ligger ved Donau. Den dækker et areal på 80,7 km2, og der bor ca. 146.000 indbyggere i byen.
Miljøzonen er permanent i kraft, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over byen, hhv. regionen. Den store trafikåre Friedenstraße er ikke dækket af miljøzonen, men det er til gengæld Thurn und Taxis-slottets park.
Miljøzonen i den gamle by dækker området inden for de alleer og parker, der omkranser Regensburg - dog ikke Stadtamhof. Syd for Donau forløber grænsen ned til jernbanen, og fra byparken ved Jakobstor og Prennbrunntor mod vest til Ostentor ved den gamle bys østside.
Hvis du vil vide mere om Miljøzone Regensburgs grænser samt de alternative ruter uden om byen, kan du klikke på det interaktive kort.

Undtagelser fra miljøzonen
Der kan søges om enkeltvise tilladelser til at et beboer- eller erhvervskøretøj må køre ind i zonen. En grund til en sådan dispensation kan være af økonomiske, sociale eller tekniske grunde, og der skal betales for en sådan dispensation.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Regensburg - Tyskland
Miljøzonen er indført den:
15.01.2018
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Personbil (M1), Autocamper (M1), Tung autocamper (M1), Minibus (M2), Stor bus (M3), Varevogn (N1), Tung varevogn (N2), Lastbil (N2) og Tung lastbil (N3)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 15.01.2018 :
Kategori 4 (reneste kategori = 4).
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
Vides endnu ikke
Bødestraf:
80 euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Arealet dækker hele den gamle bydel inden for det bælte af parker og alleer, der omkranser byen.
Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

 

 

.