Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzone Magdeburg – Tyskland

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 17.08.2018

Der er intet forvarsel.

Motoriserede tohjulede køretøjer
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Godstransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Persontransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Godstransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er forbudt.
Persontransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er ikke tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Godstransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er forbudt.
Persontransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Godstransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er forbudt.
Persontransport
Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel i zonen er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.

Miljøzone Magdeburg

Byen Magdeburg besluttede i januar 2011 at indføre en miljøzone gældende fra d. 01.09.2011.

Denne miljøzone er permanent i kraft, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over byen, hhv. regionen.
Hvis du vil vide mere om Miljøzone Magdeburgs grænser samt de alternative ruter uden om miljøzonen, kan du klikke på det interaktive kort.

De kørselsforbud, som miljøzonen fører med sig, er gældende fra miljøzonens indførelse, og dermed er det kun tilladt at køre ind i zonen med en grøn miljømærkat (EURO 4).

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Magdeburg – Tyskland
Miljøzonen bekendtgjort den:
01.01.2011
Miljøzonen er indført den:
01.09.2011
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Personbil (M1), Tung autocamper (M1), Autocamper (M1), Minibus (M2), Stor bus (M3), Varevogn (N1), Lastbil (N2), Tung varevogn (N2) og Tung lastbil (N3)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 01.09.2011 :
Kategori 4 (reneste kategori = 4).
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
Vides endnu ikke
Kørselsforbud (midlertidigt):
Vides endnu ikke
Kørselsforbud (permanent):
Lastbiler i kategori N1, N2 og N3 samt busser i kategori M2 og M3, der ikke lever op til EURO-norm 4, samt personbiler og autocampere i kategori M1 <3,5 t, der ikke lever optil EURO-norm 4.
Bødestraf:
80 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Magdeburgs miljøzone afgrænses af følgende veje: af Albert-Vater- Straße (B1) og Walther-Rathenau-Straße mod nord, af Schleinufer og Steubenallee mod øst, af Erich-Weinert-Straße og Am Fuchsberg mod syd, og af Europa-, West- og Südring mod vest.
Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser:
Abteilung Umweltzone: umweltzone-magdeburg@tba.magdeburg.de; Telefon: 0049 391/540-5279.
Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

.