Miljøzone Limburg - Tyskland

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 25.05.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist verboten.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.

Miljøzone Limburg

På baggrund af det hessiske miljøministeriums plan til forbedring af luftkvaliteten blev det d. 27.11.2017 besluttet at indføre en miljøzone i Limburg an der Lahn, som skal træde i kraft den 01.02.2018. Fra denne dato er det kun køretøjer med en grøn miljømærkat, der må køre ind i miljøzonen.
Limburg har 34.000 beboere, og byen dækker et areal på 45 km2.
Mængden af skadelig kvælstofdioxid i luften over Limburg ligger betydeligt over den lovmæssigt tilladte grænse, og det gør, at Limburg indtager førstepladsen over Tysklands mest forurenede byer.
Grunden til dette er på den ene side, at der dagligt er mere end 6.000 pendlere fra Rheinland-Pfalz, der arbejder i byen, og en anden grund er den belastning, der kommer, når trafikken på A3 ledes igennem Limburg i tilfælde af uheld og vejarbejder.
Miljøministeriet har tidligere foreslået et lastbilforbud, men det er indtil videre blevet afvist af bystyret, da de alternative ruter er komplet uegnede til lastbiltrafik.

Miljøzonens grænser ligger permanent fast, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over Limburg by. Hvis du vil vide mere om Miljøzone Limburgs præcise grænser samt de alternative ruter uden om byen, kan du klikke på det interaktive kort.

Undtagelser fra miljøzonen
Motorvej A3 er undtaget fra miljøzonen, ligesom vejene i Limburg er undtagede, hvis officielle skilte fra politi eller vejmyndigheder anviser, at motorvejstrafikken skal benytte en alternativ rute gennem byområdet. B8 mod nordøst til og med tilkørslen Limburg-Nord samt B49 og B54 mod nord er ligeledes undtagede.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn: Limburg

Miljøzonen bekendtgjort den: 03.06.2017

Miljøzonen er i kraft siden: 01.02.2018

Miljøzonens type: Permanent gyldig

Pt. underlagt krav om miljømærkater: Lastbiler i kategori N1, N2 og N3, busser i kategori M2 og M3 samt personbiler og autocampere i kategori M1.

Tilladt miljømærkat kategori (fra 01.02.2018): 4 (reneste kategori = 4).

Stramning af tilladte miljømærkatkategorier: Vides endnu ikke

Kørselsforbud (midlertidigt): Vides pt. ikke.

Kørselsforbud (permanent): Lastbiler i kategori N1, N2 og N3 samt busser i kategori M2 og M3, der ikke lever op til EURO-norm 4, samt personbiler og autocampere i kategori M1 <3,5 t, der ikke lever optil EURO-norm 4.

Bødestraf: 80 euro.

Areal/miljøzonens grænser: Miljøzonen dækker store dele af den indre by, først og fremmest de veje, der leder direkte til Schiede-krydset samt dele af bydelene Blumenrod og Brückenvorstadt. Motorvej A3, B8 fra nordøst til og med tilkørslen Limburg-Nord samt B49 og B54 mod nord er ligeledes undtagede fra miljøzonen.

Særregler: Vides endnu ikke.

Kontakt og dispensationer vedr. miljøzonen: Borgmesteren i Limburgs lokale trafikafdeling: straßenverkehrsbehörde@limburg.de

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

 

 

.