Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzone Leipzig

Byen Leipzig besluttede i januar 2011 at indføre en miljøzone gældende fra d. 01.03.2011.

Denne miljøzone er permanent i kraft, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over byen, hhv. regionen.
Hvis du vil vide mere om Miljøzone Leipzigs grænser samt de alternative ruter uden om miljøzonen, kan du klikke på det interaktive kort.

De kørselsforbud, som miljøzonen fører med sig, er gældende fra miljøzonens indførelse, og dermed er det kun tilladt at køre ind i zonen med en grøn miljømærkat (EURO 4).