Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzone Hamborg (blå) - Tyskland

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 19.02.2019

Der er intet forvarsel.

Uden motor
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer

To- eller trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Persontransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til persontransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Godstransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til godstransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj

Køretøjer til brug i land- eller skovbrug

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Uden motor
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er fortsat tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer

To- eller trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Persontransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til persontransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Godstransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til godstransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj

Køretøjer til brug i land- eller skovbrug

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er fortsat tilladt.
Uden motor
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Kørsel ind i zonen er på nuværende tidspunkt tilladt.
Motoriserede tohjulede køretøjer

To- eller trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Ingen indskrænkninger. Indkørsel er tilladt.
Persontransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til persontransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er forbudt.
Godstransport

Køretøjer med mindst 4 hjul til godstransport

Indkørsel er på nuværende tidspunkt ikke tilladt.
Kørsel ind i zonen er ikke tilladt.
Land- eller skovbrugskøretøj

Køretøjer til brug i land- eller skovbrug

Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.
Indkørsel er på nuværende tidspunkt tilladt.

Ovenstående oversigt viser den aktuelle status for, hvem der må køre i zonen. For at se statussen ud fra gyldigheden i de enkelte dieselforbudszoner, bedes du klikke på kalendersymbolerne, der befinder sig ovenover, og vælg derefter den pågældende dato. Benzinkøretøjer med en grøn miljømærkat 4 kan også efter den 31.05.2018 køre ind i zonen på alle tidspunkter.

Miljøzone Hamborg (blå)

I byen Hamborg besluttede man d. 28.02.2018 at indføre et forbud mod dieselkøretøjer på en del af Max-Brauer-Allee samt på hele Stresemannstrasße.
Fra d. 31.05.2018 gælder der et forbud mod dieseldrevne personbiler og lastbiler, som ikke opfylder EURO-norm 6.
Den eneste undtagelse er, at forbuddet kun gælder for lastbiler på Stresemannstraße og ikke for personbiler.

Tyske byer og kommuner kan med hjemmel i en afsigelse fra den tyske forvaltningsdomstol af 27.02.2018 helt lovligt indføre forbud mod dieselkøretøjer. Dette forbud kan indføres både på enkelte veje og som større områder. Dieselforbudszonerne (blå zoner) kan gælde forskellige EURO-kategorier og forskellige typer køretøjer, og forbuddene kan desuden være tidsligt afgrænsede.

Hamborg er den første by i Tyskland, der benytter sig af forbud mod dieselkøretøjer i kampen mod kvælstofoxid.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Hamborg (blå) - Tyskland
Miljøzonen er indført den:
31.05.2018
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Personbil (M1), Autocamper (M1), Tung autocamper (M1), Minibus (M2), Stor bus (M3), Varevogn (N1), Tung varevogn (N2), Lastbil (N2) og Tung lastbil (N3)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 31.05.2018 :
Kategori 5 og Kategori 6 (reneste kategori = 6).
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
Sandsynligvis. Se punktet om særlige regler.
Bødestraf:
25-75 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen gælder for hele Stresemannstraße samt et afsnit på 600 meter af Max-Brauer-Allee mellem Julius-Leber-Straße og Holsteinstraße.
Bemærk:
Der er endnu ikke vedtaget en lov om indførelse af en blå miljømærkat (lyseblå/mørkeblå). Det er derfor heller ikke endnu vedtaget, hvilke farver og emissions-kategorier, der skal have den blå miljømærkat. Denne oversigt over blå miljøzoner og deres grænser samt dato for deres oprettelse, viser, hvad der på nuværende tidspunkt foreligger informationer om.