Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ovenstående oversigt viser den aktuelle status for, hvem der må køre i zonen. For at se statussen ud fra gyldigheden i de enkelte dieselforbudszoner, bedes du klikke på kalendersymbolerne, der befinder sig ovenover, og vælg derefter den pågældende dato

Miljøzone Frankfurt Main (blå)

På baggrund af en dom afsagt af forvaltningsdomstolen i Wiesbaden d. 05.09.2018 mod byen Frankfurt am Main er der på opfordring fra den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe, DUH, oprettet kørselsforbud i byen på grund af for høje koncentrationer af skadelige stoffer i luften.
Kørselsforbuddene gælder fra d. 01.07.2019 for dieselkøretøjer, som ikke opfylder EURO-norm 5 som minimum. Forbuddene rammer også benzinkøretøjer med normerne 1 og 2.

En stramning af reglerne følger i 2020. Fra og med dette tidspunkt skal et dieselkøretøj leve op til EURO-norm 6, hvis det skal køre ind i den blå miljøzone i Frankfurt.
Den blå miljøzone dækker det samme område som den grønne miljøzone. Denne befinder sig inden for motorvejsringen, der udgøres af A3, A5 og A661.

Tyske byer og kommuner kan med hjemmel i en afsigelse fra den tyske forvaltningsdomstol af 27.02.2018 helt lovligt indføre forbud mod dieselkøretøjer. Dette forbud kan indføres både på enkelte veje og som større områder. Dieselforbudszonerne (blå zoner) kan gælde forskellige EURO-kategorier og forskellige typer køretøjer, og forbuddene kan desuden være tidsligt afgrænsede.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Frankfurt Main (blå) - Tyskland
Miljøzonen indføres fra:
01.07.2019
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Personbil (M1), Autocamper (M1), Tung autocamper (M1), Minibus (M2), Stor bus (M3), Varevogn (N1), Tung varevogn (N2), Lastbil (N2) og Tung lastbil (N3)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 01.07.2019 :
Kategori 5 og Kategori 6 (reneste kategori = 6).
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
2020: Dieselkøretøjer med EURO 5.
Bødestraf:
80 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen dækker hele Frankfurt Main byområde. Miljøzonen befinder sig inden for motortrafikringen og afgrænses af følgende veje: mod vest af A5, mod syd af A3, og af A661 mod øst og nord.
Bemærk:
Der er endnu ikke vedtaget en lov om indførelse af en blå miljømærkat (lyseblå/mørkeblå). Det er derfor heller ikke endnu vedtaget, hvilke farver og emissions-kategorier, som skal have den blå miljømærkat. Denne oversigt over blå miljøzoner og deres grænser samt dato for deres oprettelse, viser, hvad der på nuværende tidspunkt foreligger informationer om.