Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzone Eschweiler - Tyskland

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 21.07.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit verboten.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit verboten.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist verboten.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist nicht erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.

Miljøzone Eschweiler

Byen Eschweiler besluttede i november 2015 at indføre en miljøzone, som trådte i kraft den 01.06.2016.

Denne miljøzones grænser er permanente, og arealet udgøres af det markerede område på kortet over byen, hhv. regionen.
Hvis du vil vide mere om Miljøzone Eschweilers grænser samt de alternative ruter uden om miljøzonen, kan du klikke på det interaktive kort.

De kørselsforbud, som miljøzonen fører med sig, er gældende fra miljøzonens indførelse, og på nuværende tidspunkt er det kun tilladt at køre ind i zonen med en grøn miljømærkat (EURO 4). Alle lastbiler, uafhængigt af miljømærkat, har kørselsforbud på Indestraße i tidsrummet 6-22, medmindre man kan bevise, at der er tale om en varetransport til byens centrum.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Eschweiler - Tyskland
Miljøzonen bekendtgjort den:
02.11.2015
Miljøzonen er indført den:
01.06.2016
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Personbil (M1), Tung autocamper (M1), Autocamper (M1), Minibus (M2), Stor bus (M3), Varevogn (N1), Lastbil (N2), Tung varevogn (N2) og Stor lastbil (N3)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 01.06.2016 :
Kategori 4 (reneste kategori = 4).
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
Vides endnu ikke
Kørselsforbud (midlertidigt):
Vides endnu ikke
Kørselsforbud (permanent):
Lastbiler i kategori N1, N2 og N3 samt busser i kategori M2 og M3, der ikke lever op til EURO-norm 4, samt personbiler og autocampere i kategori M1 <3,5 t, der ikke lever optil EURO-norm 4.
Bødestraf:
80 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen følger A4 mod nord, Dreieckstraße mod vest indtil krydset ved Aachener Straße og videre til overgangen til Steinstraße. Fra Steinstraße går zonen videre til Talbahn-linjen.Derfra går grænsen videre til Talstraße indtil Hompeschstraße Kaiserstraße indtil krydset ved Bergrather Straße. Derfra går grænsen videre i nordlig retning til Bergrather Straße til Indestraße og videre mod øst til Südstraße og derfra videre mod nord til motorvej A 4.
Særlige forhold og regler:
For lastbiler af typerne N2 og N3 er Indestraße spærret for gennemkørsel mellem kl. 6 og 22. Varetransporter med passende tilladelser er undtagede derfra.
Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser:
Straßenverkehrsbehörde: umweltzone@eschweiler.de Telefon: 0049 2403/71-259 und 0049 2403/71-475.
Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

 

.