Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzoner i Tyskland

Miljøzonerne i Tyskland er blevet oprettet på baggrund af Forordning om mærkning af køretøjer med lave udledninger, der trådte i kraft den 10.10.2006. Ifølge denne forordning kan byer og kommuner fra og med den 01.03.2007 inden for deres grænser indføre såkaldte miljøzoner, der kan sætte begrænsninger for den trafik, der kører ind i zonerne. Køretøjer, der ikke har den korrekte miljømærkat, har ikke lov til at køre ind i zonerne. Indtil dato er der oprettet over 55 miljøzoner i Tyskland, som alle har til formål af reducere belastningen fra finstøv i de respektive byer og kommuner.