Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Almene informationer Juridisk hjemmel

Juridisk hjemmel

Den juridiske hjemmel for miljømærkat udgøres af forordningen af 10.10.2006 om mærkning af køretøjer med lav udledning, som blev offentliggjort i Bundesanzeiger (det tyske svar på Lovtidende) den 16.10.2006, og som trådte i kraft i hele Tyskland den 01.03.2007. Denne forordning er også kendt under navnet fileadmin/umwelt-plakette.de/Gesetze/DE_Gesetze/35._BImSchV.pdf35. BImSchV.fileadmin/umwelt-plakette.de/Gesetze/DE_Gesetze/35._BImSchV.pdf

Ifølge denne forordning kan byer og kommuner på deres territorier fra og med 01.03.2007 indføre såkaldte miljøzoner, der skærper kravene til de køretøjer, der skal køre ind i zonerne. Køretøjer, der ikke har en korrekt miljømærkat, har ikke ret til at køre ind zonerne.
Den 14.11.2007 besluttede det tyske Forbudsråd den såkaldte 1. forordning til ændring af forordningen om køretøjer med lav udledning af skadelige stoffer, og denne ændring indeholdt nogle regler vedrørende trevejskatalysatorer og partikelfiltersystemer.

Indførelsen af miljøzoner i Tyskland har hjemmel i to direktiver fra den Europæiske Kommission:
For det første i Rådets Direktiv 92/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet, der i artikel 8, afsnit 3, gør det muligt at indføre beskyttelseszoner for luftkvaliteten. For det andet i artikel 5, afsnit 5 i Rådets Direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften.

Man har desuden via loven 39. BImSchV vedrørende luftkvalitetsstandarder og udledningsgrænseværdier integreret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa i den tyske lovgivning fra den 02.08.2010.

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

 

 

.