Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Almene informationer Fremtidige miljøzoner

Fremtidige miljøzoner

De miljøzoner, der indtil videre er oprettede i Tyskland, er zoner, hvor den daglige grænseværdi for finstøvudledninger ikke bør overskride 50 µg/m3.
I Tysklands nordlige delstater eksisterer der stort set ingen miljøzoner på grund af den friske vind der kommer ind ved Tysklands nordlige kyster. Derfor er det heller ikke sandsynligt, at man her vil udbrede (finstøv-)miljøzoner væsentligt.

Men man kan til gengæld godt regne med, at problematikken omkring kvælstofoxid (NOx) i nærmeste fremtid vil føre til, at der indføres nye miljøzoner eller dieselforbudszoner i alle tyske byer, hvilket dermed også vil ramme byerne i Nordtyskland.