Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Almene informationer

Informationer om den tyske finstøvsmiljømærkat

Den 01.03.2007 blev finstøvsmiljømærkaten indført i Tyskland. Den er obligatorisk for alle personbiler, busser og lastbiler, der vil køre ind i en miljøzone – uafhængigt af bilens vægt eller det brændstof, motoren bruger.
Lette køretøjer er ikke underlagt kravet.

Det juridiske grundlag for indførelsen af miljømærkaten udgøres af en forordning fra 10.10.2006, der blev offentliggjort den 16.10.2006 i Bundesanzeiger, det tyske svar på Lovtidende, om mærkning af køretøjer med lav udledning. Loven trådte i kraft i hele Tyskland den 01.03.2007.

Finstøvsmiljømærkaten (i lovteksten kaldet ”Feinstaub-Plakette”) er inddelt i 3 forskellige farver afhængigt af bilens EURO-klasse, og man skal ansøge om en mærkat til køretøjet for at kunne køre ind i en miljøzone. De farver, der er knyttet til de forskellige EURO-klasser, er hhv. rød til klasse 2, gul til klasse 3 og grøn til klasse 4. Mærkaten er udstyret med køretøjets registreringsnummer samt et registreringsstempel, der viser AU-nummeret (synsværkstedets nummer) for det værksted, der har udstedt mærkaten.

Miljømærkaten knytter sig til et køretøjs registreringsnummer, og dermed også til bilens emissionsklasse. Den har en tidsubegrænset gyldighed, og den skal kun fornyes, hvis køretøjet får et andet registreringsnummer, eller hvis mærkaten ødelægges som følge af en ødelagt forrude. Hvilken mærkat køretøjerne på baggrund af udledningsmængder får tildelt, fastlægges for tyske biler med det tyske Typschlüsselnummer-system. For køretøjer, der er indregistrerede i andre lande, tildeles mærkaten på baggrund af køretøjets produktionsår og EURO-klasse. Dieselkøretøjer med en EURO 3-motor kan kun få en gul miljømærkat, men kan dog få tildelt en grøn EURO 4-mærkat, hvis det kan bevises, at der er blevet eftermonteret et partikelfilter.

På grund af en ændring i den såkaldte Finstøvforordning, som trådte i kraft den 03.12.2007, kan der også tildeles en grøn miljømærkat til benzindrevne køretøjer fra EURO 1-klassen med en ældre katalysator (trevejskatalysator) samt til dieselkøretøjer fra EURO-klasse 1, 2 og 3, hvis disse køretøjer har fået eftermonteret et dieselpartikelfilter, og dermed lever op til kravene i EURO 4-normen.

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

 

 

.