Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

I Tyskland er finstøvmiljømærkaten obligatorisk!

I 58 miljøzoner kan man risikere bøder på over 100 euro!

Miljøzoner i Tyskland – Bliver der nu også indført forbud mod dieselkøretøjer?

Den grønne miljømærkat alene er ikke længere nok for at køre ind i tyske miljøzoner!
Den 01.03.2007 blev finstøvmiljømærkaten indført i Tyskland. Denne miljømærkat er obligatorisk for alle personbiler, busser og lastbiler uafhængigt af brændstoftype og samlet vægt, hvis et køretøj skal køre i en miljøzone. Lette køretøjer er undtaget for kravet.

Finstøvmiljømærkaten (i tysk lovgivning kaldet ”Feinstaub-Plakette”) er inddelt i 3 forskellige farver alt efter køretøjets EURO-klasse. Mærkaten er udstyret med køretøjets registreringsnummer samt et registreringsstempel, der viser, hvem der har udstedt mærkaten. Hvilken mærkat køretøjerne på baggrund af udledningsmængder får tildelt, fastlægges for tyske biler ud fra det tyske Typen-Schlüsselnummer-system. For køretøjer, der er indregistrerede i andre lande, tildeles mærkaten ud fra en kategoriseringstabel på baggrund af køretøjets produktionsår og EURO-klasse.

I alle tilfælde skal man dog være opmærksom på, at den grønne miljømærkat fra og med 2018 i nogle byer og kommuner ikke længere er nok, fordi der vil blive indført zoner med forbud mod dieselkøretøjer eller såkaldte blå miljøzoner. Da disse zoner ikke vil være permanente, men i stedet vil afhænge af f.eks. vind og vejr, bør man altid tjekke realtidsoplysningerne i Green-Zones-appen, der viser, om man har brug for en grøn miljømærkat suppleret med en blå miljømærkat for at køre i en zone.

Finstøvmiljømærkaten i Tyskland
Finstøvmiljømærkaten er fra og med den 01.01.2008 obligatorisk for personbiler, lastbiler og busser i tyske miljøzoner. Vi giver dig her et overblik over, hvilke køretøjer fra hvilke EURO-klasser, der kan få en miljømærkat, eller skal have en miljømærkat, hvis disse køretøjer skal køre i en miljøzone ...
De første miljøzoner i Tyskland blev indført den 01.03.2007 for at sænke finstøvbelastningen i byer og kommuner. Fra og med 2018 vil der bliver indført midlertidige forbudszoner for dieselkøretøjer som følge af stigende udledninger af kvælstofoxid ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt. Her kan du få mere information om Green-Zones' realtidsinformationsservice ...

Miljøzoner og forbud mod dieselkøretøjer i Tyskland

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

Målet med de indtil videre 55 miljøzoner i Tyskland er at beskytte borgerne i byerne og kommunerne mod finstøv i form af partikler med forskellige størrelser.
Det er stort set kun tilladt at køre ind i miljøzonerne med den grønne miljømærkat, hvilket vil sige, at det i praksis kun er tilladt at køre ind i zonerne med køretøjer fra EURO-klasse 4 eller højere. Af den grund kan man også kalde miljøzonerne for grønne miljøzoner.

Det er dog efterhånden blevet tydeligt, at man bliver nødt til at udvide miljømærkatkravet til også at dække problematikken med kvælstofoxid (NOx), da udledningen af kvælstofoxid – hovedsageligt på grund af dieselkøretøjer – sandsynligvis vil stige, hvilket vil medføre, at EU-grænseværdierne permanent overskrides. Dette vil på længere sigt muligvis betyde, at der vil blive oprettet såkaldte blå miljøzoner, hvortil der kræves en blå miljømærkat.
Der er dog også muligt, at byerne derudover – eller som et alternativ – helt vil forbyde kørsel for visse køretøjer, hvilket vil f.eks. vil ramme dieselkøretøjer fra visse EURO-klasser.

Allerede fra 2018 indføres forbud mod dieselkøretøjer i forskellige tyske byer. Disse forbud vil blive håndhævet i endnu ikke fastlagte zoner med forbud mod dieselkøretøjer, eller blå miljøzoner, der midlertidigt eller permanent forbyder dieselkøretøjer at køre i zonen på grund af disse køretøjers høje NOx-udledning.

For at kunne bevare overblikket over både de fast definerede grønne miljøzoner og zoner med forbud mod dieselkøretøjer, som kan være midlertidige og afhænge af vejret, er Green-Zones-appen under alle omstændigheder en fordel for den europæiske erhvervstrafik samt bus- og persontrafik. Den giver et godt overblik over, hvilke typer miljømærkater og hvilke motortyper, der på de forskellige dage har lov til at køre ind i de forskellige zoner.

Med Tysklands indførelse af miljøzonerne og de obligatoriske miljømærkater er der mange spørgsmål, der melder sig hos den europæiske erhvervs- og turisttrafik. Du kan finde et overblik over de vigtigste spørgsmål og svar i vores FAQ. ...
Finstøv og andre skadelige stoffer, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er grunden til, at Tyskland har indført miljøzoner og en miljømærkat. Hvis du vil vide mere om, hvordan finstøv og andre skadelige stoffer påvirker os og vores sundhed, kan du finde detaljeret information hér ...
Vi giver dig overblikket over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder enten til elbiler eller som følge af kvælstofoxid-, CO2- eller miljøproblematikker. Hos os kan du anskaffe dig de nødvendige mærkater fra de forskellige europæiske lande ...
Green-Zones leverer information om temaerne finstøv/kvælstofoxid, miljø og CO2 på mere end 40 europæiske hjemmesider og på op mod 20 forskellige sprog. Derudover giver vi dig information om de tiltagende indskrænkninger for trafikken, som i øjeblikket finder sted i de europæiske lande som følge af indførelsen af permanente og midlertidige miljøzoner ...