Umwelt-Plakette.de › Produkter › Miljømærke Tyskland

Miljømærke Tyskland

★★★★★ 53406 x købte


Farve: bestemmes af køretøjsdata

Gyldighed: midlertidig ubegrænset

• valgfri: maskine trykt med UV-beskyttelsesgaranti


Beholdning:tilgængelig

Leveringstid:oversigt


Let at bestille

Sikker betaling

Hurtig levering


Yderligere information

Introduktion (mål, formål, sans)

Formålet med de tyske miljøzoner og miljømærker er at bekæmpe og reducere kræftfremkaldende luftforurenende stoffer for alle i Tyskland. Især dieselpartikler og fint støv var et stort problem, og nogle er stadig i dag. I storbyområder var værdierne 8 til 10 gange højere nogle steder end i landdistrikter. Derfor blev zoner og plaques skabt som en løsning til at reducere bytrafikken.

Byerne Berlin, Köln og Hannover startede de tyske miljøemblemer den 1. januar 2008. Et år senere steg antallet af miljøzoner til 15. I de sidste par år er der tilføjet flere og flere byer, så der i øjeblikket er næsten 60 zoner og over 80 byer.

Den juridiske hjemmel for miljømærkat udgøres af forordningen af 10.10.2006 om mærkning af køretøjer med lav udledning, som blev offentliggjort i Bundesanzeiger (det tyske svar på Lovtidende) den 16.10.2006, og som trådte i kraft i hele Tyskland den 01.03.2007. Denne forordning er også kendt under navnet 35. BImSchV.

Ifølge denne forordning kan byer og kommuner på deres territorier fra og med 01.03.2007 indføre såkaldte miljøzoner, der skærper kravene til de køretøjer, der skal køre ind i zonerne. Køretøjer, der ikke har en korrekt miljømærkat, har ikke ret til at køre ind zonerne.
Den 14.11.2007 besluttede det tyske Forbudsråd den såkaldte 1. forordning til ændring af forordningen om køretøjer med lav udledning af skadelige stoffer, og denne ændring indeholdt nogle regler vedrørende trevejskatalysatorer og partikelfiltersystemer.

Indførelsen af miljøzoner i Tyskland har hjemmel i to direktiver fra den Europæiske Kommission:
For det første i Rådets Direktiv 92/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet, der i artikel 8, afsnit 3, gør det muligt at indføre beskyttelseszoner for luftkvaliteten. For det andet i artikel 5, afsnit 5 i Rådets Direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften.

Man har desuden via loven 39. BImSchV vedrørende luftkvalitetsstandarder og udledningsgrænseværdier integreret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa i den tyske lovgivning fra den 02.08.2010.

Der er tre miljømærker med tre forskellige farver: rød, gul og grøn. Miljømærker har en diameter på 80 millimeter med en sort kant på 1,5 millimeter tyk. Tallene på badges (2, 3 og 4) er hver 35 millimeter høje og er i sort RAL 9005. Mærkaten til nummerpladen er 60 x 20 millimeter og er i ren hvid RAL 9010.

Den officielle farve på den røde badge er trafik rød RAL 3020.
Trafikgul RAL 1023 er den officielle farve på det gule klistermærke.
Den grønne badge har den officielle farve RAL 6024 trafikgrøn.

Følgende køretøjer påvirkes af de tyske miljøzoner og kræver et grønt miljømærke, når de kommer ind:

 

Biler, mobilhomes (M1), minibus (M2), bus (M3), varevogn (N1), lastbil (N2), tung lastbil (N3)


Motorcykler såsom Motorcykler eller landbrugs- og skovbrugsmaskiner.

For at modtage en grøn miljøskilt, skal minimumstandarden for diesel på Euro 4 (eller Euro 3 + partikelfilter) og for benzin på Euro 1 overholdes.

Da man den 08.01.2009 ændrede det tyske lovkatalog for bødestraffe, besluttede man, at det straffes med 80 euro, hvis man kører ind i en miljøzone uden gyldig miljømærkat, eller hvis man standser eller parkerer i en miljøzone uden gyldig miljømærkat.

Hvis man bryder kørselsforbuddet, har man (i følge det såkaldte Tatbestandsnummer 141621) gjort sig skyldig i ”kørsel på trods af kørselsforbud grundet reducering af skadelig luftforurening”. Udover bødestraffen på 80 euro bliver der pålagt et bearbejdningsgebyr på mindst 25 euro.

Vigtigt at vide for udlændinge:

Fra en bøde på 70 euro eller mere, i henhold til EU-direktiv 2011/82 af 25.10.2011 "for at lette grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafikforseelser, der bringer trafiksikkerhed i fare", gennemføres fuldbyrdelsesprocedurer i hjemlandet i tilfælde af manglende betaling og gennemføres, indtil straffen er fængslet.

De generelle undtagelser for kravet om miljømærkater i de tyske miljøzoner er bestemt i en lov ved navn 35. BImSchV. Ifølge denne er følgende køretøjer undtagede for kravet om at være udstyret med en mærkat:

1) mobile maskiner og apparater

2) arbejdsmaskiner

3) landbrugs- og skovbrugskøretøjer

4) to- og trehjulede køretøjer*

5) ambulancer, akutlægebiler med mærkningen ”Arzt Notfalleinsatz”

6) køretøjer der bruges til kørsel med personer, der er blinde, personer med særligt gangbesvær eller personer med særligt behov, og som i overensstemmelse med § 3 afsnit 1, nr. 1 til 3 i den tyske ” Schwerbehindertenausweisverordnung” kan bevise dette med mærkningen ”aG”, ”H”, eller ”BI” i deres handicapbevis

7) køretøjer med særlige rettigheder i overensstemmelse med § 35 i den tyske vejtrafiklov ”Staßenverkehrs-Ordnung”

8) køretøjer for ikke-tyske tropper fra stater, der ikke er medlem af NATO, men som opholder sig i Tyskland som følge af militært samarbejde og som følge af presserende militære årsager

9) civile køretøjer, der benyttes på vegne af den tyske Forbundshær, og som bruges til at udføre suverænitetsopgaver, der ikke kan udskydes, for den tyske Forbundshær

10) veteranbiler (i overensstemmelse med § 2, stk. 22 i den tyske Fahrzeug-Zulassungsverordnung), som er mærkede i overensstemmelse med § 9, afsnit 1 eller § 17 i den tyske Fahrzeug-Zulassungsverordnung eller køretøjer, der er indregistrerede i en anden EU-medlemsstat, en anden stat fra det Europæiske Økonomiske Samarbejde, eller Tyrkiet, og som opfylder lignende krav.


*Quads hører til køretøjskategori L, og skal derfor ikke have en miljømærkat.

FAQ

Medmindre motoren eller emissionstandarden for køretøjet eller nummerpladen ændres, er miljømærke gyldigt for hele køretøjets levetid. Det betyder, at du ikke behøver at købe en ny hvert år.

Miljømærke skal anbringes til venstre eller højre inde i forruden. Det betyder ikke noget, om det er over eller under. Den vigtigste ting: klart synlig!

Ja! Miljømærke er kun gyldigt, hvis det er fastgjort til forruden. Afsnit 3 i den 35. BImSchV er meget klar.
"For at identificere et motorkøretøj skal klistermærket være tydeligt synligt på indersiden af ​​forruden. Klistermærket skal være lavet og fastgjort på en sådan måde, at det ødelægger sig selv, når det fjernes fra forruden."

Ingen! Kun miljømærket med den aktuelt gyldige nummerplade måske sidde fast på. Det skal være umiddelbart genkendeligt udefra. Hvis flere badges med forskellige nummerplader sidder fast på vinduet, kan der være en bøde på 80 euro under en inspektion.

De gamle miljømærken kan bedst fjernes med en badge-rids (svarende til en glasskraber), eller du kan forsigtigt opvarme emblemet med en varmluftspistol, så klæbemidlet slukker. Opmærksomhed! Forruden kan blive beskadiget af temperaturforskellen, især på kolde dage.

Vores badges har en 2-årig UV-beskyttelsesgaranti - ingen ifs eller buts! Bare send os et billede af den falmede badge, så sender vi dig et nyt med det samme gratis.

Miljøskiltet er designet på en sådan måde, at det ødelægges, når det fjernes, så en ny badge skal købes. I mange tilfælde dækker forsikringsselskabet ikke kun udgifterne til det nye vindue, men også det nye klistermærke. En ny miljømærke skal købes.

Desværre ikke. I alle miljøzoner i Tyskland er det kun det grønne miljømærke, der er gyldigt. Den eneste zone, hvor du stadig har tilladelse til at køre med det gule klistermærke, er Neu-Ulm.

Så snart nummerpladen ændres ved f.eks. Flytning, der skal bestilles en ny miljømærke.