Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Všeobecné informace Zákonná úprava

Zákonná úprava

Podkladem pro zavedení ekologických plaket je nařízení z 10.10.2006 o označování nízkoemisních vozidel zveřejněné 16.10.2006 ve Spolkovém věstníku, které vstoupilo v platnost ve všech spolkových zemích 01.03.2007 a je označováno jako 35.nařízení spolkového zákona o emisích.

Města a obce mohou od 01.03.2007 na svém území vyhlásit tzv. ekologické zóny, do nichž bude vjezd povolen pouze omezeně. Vozidla, která nemají příslušnou plaketu, nesmějí na jejich území vjet.
V 1. nařízení o změně nařízení označování vozidel s nízkým podílem na zatěžování ovzduší odsouhlasila 14.11.2007 spolková rada další změny spolkové vlády, které obsahují nařízení o G kategoriích a systémech snižujících podíl pevných částic.

Zřízení ekologických zón v Německu je založeno na dvou směrnicích Evropské komise:
Směrnice 1996/62/ES Rady o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší ze dne 27.09.1996, kdy je článkem 8, odstavcem 3 umožněno zřízení ochranných zón a směrnicí 1999/30/ES o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší ze dne 22.04.1999 s odkazem na článek 5, odstavec 5.

Ve 39. nařízení spolkového sněmu o standardech kvality ovzduší a maximálních hodnotách emisí byla 02.08.2010 do německého práva implementována směrnice 2008/50/ES Evropského parlamentu a Rady z 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.