Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Všeobecné informace Žádná ekologická plaketa - zákaz vjedu

Zákazy vjezdu – vozidla bez ekologické plakety

V Německu je ekologická plaketa povinná pro všechna osobní a nákladní vozidla a autobusy, které chtějí vjet do ekologické zóny.

Lehká vozidla, jako jsou mopedy, motocykly a tříkolky nepodléhají povinnosti vlastnit ekologickou plaketu.

Následující druhy vozidel nemohou získat ekologickou plaketu a nesmějí proto vjet do žádné německé ekologické zóny:

  • Osobní automobily, lehká užitková vozidla, obytné automobily (dieslové) tříd EURO-0, EURO-1 <3,5 t M1, N1 s datem první registrace před 01.01.1997
  • Nákladní automobily, autobusy, obytné automobily (dieslové) tříd EURO-0, EURO-1 >3,5 t N2, N3, M2, M3 s datem první registrace před 01.01.1996
  • Osobní automobily, lehká užitková vozidla, obytné automobily (benzínové) tříd EURO-0 <3,5 t M1, N1 bez katalyzátoru (kategorie G) s datem první registrace před 01.01.1993

Každé německé město a obec stanoví, jaká barva plakety bude mít povolen vjezd do ekologické zóny.
Od 01.01.2017 je vjezd povolen pouze vozidlům se zelenou plaketou třídy 4.
Zákaz vjezdu (a zákaz parkování) platí vždy od pondělí do neděle v době od 0 do 25 h, tedy nepřetržitě.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.