Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Národní výjimky platné pro všechny spolkové země

Obecné výjimky pro povinnost vlastnit plaketu v německých ekologických zónách jsou stanoveny v 35. nařízení spolkového zákona o emisích.
Osvobozena od povinnosti vlastnit plaketu jsou na jeho základě tato vozidla:

1) Mobilní stroje a zařízení

2) Pracovní stroje

3) Zemědělské a lesnické tahače

4) Dvou- a třístopá motorová vozidla

5) Sanitky, vozidla lékařské pomoci s odpovídajícím označením “lékař ve službě”

6) Motorová vozidla, která slouží k přepravě osob těžce postižených, nesoběstačných nebo nevidomých, které se mohou dle § 3 odst. 1 č. 1 až 3 prokázat průkazem ZP s označením „aG", „H" nebo „BI"

7) Vozidla, která mohou uplatnit zvláštní oprávnění k vjezdu dle § 35 zákona o pozemním provozu

8) Vozidla zahraničních armád, která nejsou součástí severoatlantické aliance a zdržují se na území Německa v rámci vojenské spolupráce a jsou nasazena z neodkladných vojenských důvodů

9) Civilní vozidla, která jsou provozována z nařízení spolkové armády SRN, pokud se jedná o neodkladné jízdy za účelem plnění výsostných úkolů spolkové armády

10) Oldtimery (dle § 2 č. 22 nařízení o registraci vozidel), které mají označení dle § 9 odst. 1 nebo § 17 nařízení o registraci vozidel nebo vozidla, která jsou registrována v jiném členském státě EU, u jiného smluvního partnera v rámci smlouvy o EU nebo v Turecku, pokud splňují rovnocenné požadavky

Čtyřkolky se řadí do kategorie L a nepotřebují proto žádnou plaketu.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.