Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Všeobecné informace Pokuty v ekologických zónách

Pokuty za absenci ekologické plakety

Změna sazebníku pokut z 08.01.2009 stanovuje, že pokuta za vjezd do ekologické zóny bez platné ekologické plakety nebo zastavení či parkování v ekologické zóně bez platné plakety se zvyšuje na 80 euro.

Pod číslem přestupku 141621 je uvedeno, že i přes zákaz vjezdu z důvodu snižování znečistění ovzduší se vozidlo účastnilo silničního provozu. K pokutě ve výši 80 euro se připočte správní poplatek minimálně 25 euro.

Důležité pro cizince

Bude-li udělena pokuta 70 euro a vyšší, bude podle směrnice EU 2011/82 z 25.10.2011 „o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu“ při jejím neuhrazení zahájeno vykonávací řízení v domovském státě, které může vést až k trestu odnětí svobody.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.