Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Všeobecné informace Plánované ekologické zóny

Plánované ekologické zóny

Ekologické zóny zřízené doposud v Německu jsou zóny, v nichž musí hodnoty emisí být nižší než 50 µg/m3 .
Kvůli povětrnostním podmínkám na severním pobřeží Německa nejsou na severu země téměř žádné ekologické zóny a ani se neočekává jejich výrazné rozšiřování.

Lze však očekávat, že problematika oxidů dusíku (NOx) v brzké době povede k zavádění nových zón nebo zákazům vjezdu pro dieslová vozidla, a to i dodatečně v severní části Německa.