Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Všeobecné informace

Informace o německé ekologické plaketě pevných částic

01.03.2007 byla v Německu zavedena ekologická plaketa pevných částic. Bez ohledu na druh pohonu a maximální povolenou hmotnost je povinná pro všechna osobní i nákladní vozidla a autobusy, pokud tato vozidla chtějí vjet do ekologické zóny. Výjimku mají lehká užitková vozidla.

Ekologické plakety jsou zavedeny na základě nařízení o označení nízkoemisních vozidel z 10.10.2006, které bylo uveřejněno 16.10.2006 ve Spolkovém věstníku a vstoupilo v platnost 01.03.2007.

Ekologické plakety pevných částic (v textu zákona označované jako plaketa pevných částic) jsou rozděleny podle EURO tříd do tří barevných skupin a musejí o ně zažádat provozovatelé vozidel, kteří plánují vjezd do ekologických zón. Barvy, které jsou přiděleny jednotlivým EURO třídám jsou následující: červená pro třídu 2, žlutá pro třídu 3 a zelená pro třídu 4. Plaketa je označena SPZ vozidla a registračním razítkem, které označuje vydavatele plakety.

Ekologická plaketa je podřízena SPZ vozidla, a tím i emisní třídě. Její platnost je neomezená  a je potřeba ji obnovit pouze v případě, když vozidlo změní SPZ nebo je poškozeno přední sklo a s ním i plaketa. Jakou plaketu jaké třídy konkrétní vozidlo získá je stanoveno pro vozidla registrovaná v Německu na základě čísla uvedeného v technickém průkazu a pro vozidla neregistrovaná v Německu podle roku výroby a EURO třídy. Dieslová vozidla, která mohou získat kvůli EURO třídě 3 pouze žlutou ekologickou plaketu, mohou po předložení dokladu o dodatečném vybavení vozidla filtrem pevných částic zažádat i o vystavení plakety pro třídu EURO 4.

Na základě změny nařízení o pevných částicích, která vstoupila v platnost 03.12.200, mohou i benzinová vozidla se staršími katalyzátory (kategorie G) třídy EURO 1 získat zelenou plaketu, totéž se týká dieslových vozidel tříd EURO 1, 2 a 3, která jsou dovybavena filtrem pevných částic a splňují tak parametry normy EURO 4.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.