Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Řezno

Vláda Horního Falcka předložila druhý návrh plánu na zachování kvality ovzduší a rozhodla o zavedení ekologické zóny k datu 15.01.2018. Od tohoto fata bude umožněn vjezd pouze se zelenou ekologickou plaketou (Euro 4).
I přes pokles překračování hraničních hodnot prachových částic na celkem 11 případů v roce 2015 bude zavedena ekologická zóna, která bude zahrnovat především staré město.
I při klesajících hodnotách prachových částic v ovzduší je město stále zatíženo stoupajícími oxidy dusíku, k jejichž snížení má ve střednědobém horizontu přispět zelená ekologická zóna. 

Město Regensburg leží na Dunaji a rozkládá se na ploše asi 80,7 km2, má kolem 146.000 obyvatel.
Stále platná ekologická zóna zahrnuje oblast města, resp. regionu vyznačenou na mapě. Hlavní dopravní tepna Friedenstraße není ekologickou zónou, ale park zámku Thurn und Taxis ano.
Ekologická zóna zahrnuje ve starém městě oblasti alejí a parků kolem Regensburgu bez Stadtamhofu. Probíhá jižně od Dunaje až k vlakové trati, od městského parku u Jakobstor a Prennbrunntor na západě až k Ostentor na východní straně města.
Pro více informací o hranicích ekologické zóny v Regensburgu a o možných objízdných trasách, klikněte prosím na interaktivní mapu.

Výjimky v rámci ekologické zóny
Pro obyvatele a zásobování mohou být v odůvodněných případech – z důvodů ekonomických, sociálních či technických - uděleny za poplatek výjimky k vjezdu do ekologické zóny.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Řezno - Německo
Ekologická zóna v platnosti od:
15.01.2018
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
80 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Týká se celého starého města a prstence alejí a parků kolem města.
Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.