Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Limburg

Na základě plánu na zachování čistoty ovzduší hesenského ministerstva životního prostředí bylo 27.11.2017 rozhodnuto o zavedení ekologické zóny ve městě Limburg an der Lahn, a to od 01.02.2018. Od tohoto data budou smět do zóny vjet pouze vozidla se zelenou ekologickou plaketou.
Limburg má asi 34.000 obyvatel a rozkládá se na ploše cca. 45 km2. Zatížení škodlivinami, především oxidy dusíku, je v Limburku trvale nad zákonem stanovenými hraničními hodnotami a Limburg tak obsazuje první příčky v žebříčku německých měst s nejvíce znečistěným ovzduším.
Důvodem je na jedné straně více než 6.000 dojíždějících za prací z region Porýní-Falc, kteří denně přijíždějí do města, na straně druhé objízdná trasa A3, která je využívána v případě nehod či stavebních prací na této dálnici a vede přes Limburg.
Ministerstvo životního prostředí navrhovalo zákaz průjezdu kamionů, ten však město doposud odmítalo, neboť objízdné trasy jsou zcela nevyhovující.

Trvalá ekologická zóna zahrnuje území města Limburg označené na mapě. Pro zobrazení konkrétních hranic zóny i možných objízdných tras, klikněte prosím na interaktivní mapu.

Výjimky v rámci ekologické zóny
Dálnice A3 je ze zóny vyňata, stejně jako úředně označená objížďka dálnice pro případ, že je její použití nařízeno policií nebo správou dopravních cest. Výjimku mají také dálnice B8 ze severovýchodu až po Limburg-Nord a B49 a B 54 ze severu.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Limburg - Německo
Ekologická zóna v platnosti od:
01.02.2018
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
80 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna zahrnuje velkou část vnitřního města, zahrnuje silnice, které vedou přímo na křižovatku Schiede a části Blumenrod a Brückenvorstadt. Dálnice A3 a B 8 ze severovýchodu až po uzel Limburg-Nord a B 49 a B 54 ze severu naopak nezahrnuje.
Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.