Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Německé ekologické zóny Frankfurt nad Mohanem (modrá)
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Frankfurt nad Mohanem (modrá)

Z důvodu rozsudku správního soudu ve Wiesbadenu ze dne 05.09.2018 proti městu Frankfurt nad Mohanem a na žádost německé ekologické organizace Deutsche Umwelthilfe DUH byly ve městě z důvodu vysoce znečištěného ovzduší zavedeny zákazy vjezdu. Tato omezení vjezdu platí od 01.12.2019 pro dieselová vozidla, která nesplňují alespoň Euronormu 5. Zákaz se týká také benzinových vozů s Euronormou 1 a 2.

V roce 2020 muselo město na základě rozsudku správního soudu v Kasselu ze dne 10. prosince 2019 opět výrazně snížit povolené hladiny oxidu dusíku. Pokud se této hodnoty nedosáhne a během revize začátkem roku 2021 budou hodnoty příliš vysoké, bude v roce 2021 vyhlášen zákaz vjezdu pro dieselová vozidla, která nesplňují normu EURO 6. Modrá ekologická zóna pokrývá stejnou oblast jako zelená ekologická zóna. Ta se nachází uvnitř křižovatky dálnic A3, A5 a A661.

Po rozsudku Spolkového správního soudu z 27.02.2018 mohou být zavedena legální dopravní omezení a zákazy vjezdu pro dieselová vozidla v německých městech a obcích. Dieselovým vozidlům může být zakázán vjezd do jednotlivých ulic nebo celých oblastí. Tyto dieselové zakázané zóny (modré zóny) se mohou týkat různých tříd EURO a různých typů vozidel a také mohou být omezené časově.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Frankfurt nad Mohanem (NOx) - Německo
Ekologická zóna vstoupila v platnost:
01.01.2021 Datum platnosti od 1.1.2021 zatím není jisté. Správní soud v Kasselu dne 10. prosince 2019 rozhodl, že Frankfurt musí do konce roku 2020 výrazně zlepšit oxidy dusíku. Pokud nebudou dodrženy mezní hodnoty 2021, dojde k zákazu řízení!
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
80 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Jednotlivé ulice ve Frankfurtu.