Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Eschweiler

Město Eschweiler se v říjnu 2015 rozhodlo zavést ekologickou zónu, která začala platit od 01.06.2016.

Tato trvalá ekologická zóna je ohraničená a zahrnuje oblasti města Eschweiler vyznačené na mapě. Pro více informací o hranicích ekologické zóny Eschweiler a o možných objížďkách ekologické zóny klikněte na interaktivní mapu.

Omezení vjezdu spojená s ekologickou zónou platí od jejího zavedení a v současné době povoluje pouze vstup se zelenou plaketou (EURO 4). U nákladních vozidel, bez ohledu na plaketu, je průjezd Indestrasse zakázán mezi 6-22h, s výjimkou dodávek zboží, které směřují do centra města.

 

 

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Eschweiler -Německo
Ekologická zóna v platnosti od:
01.06.2016
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
80 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna se rozprostírá na severu podél dálnice A 4, západně po Dreieckstraße až na křižovatku Aachener Straße, odtud na sever podél Aachener Straße až k Steinstraße a odtud podél Steinstraße k Talbahnlinie. Hranice zóny je podél ulice Talstraße až k Hompeschstraße a Kaiserstraße až na křižovatku Bergrather Straße. Na severu je hranice podél Bergrather Straße až k Indestrasse a dále na východ k Südstraße a odtud k severu až k A 4.
Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

.