Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Německé ekologické zóny Düsseldorf Ekologické jízdní pruhy
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Düsseldorf - Ekologické jízdní pruhy

Aby se odvrátila hrozba zákazu vjezdu dieselových vozidel do centra města v Düsseldorfu, byl Plán kontroly čistého ovzduší, schválený v únoru 2019, doplněn o vytvoření tzv. ekologických jízdních pruhů.
Ekologické jízdní pruhy jsou pruhy na konkrétním úseku silnice, které mohou být použity jen za určitých podmínek definovanými typy vozidel.
Doposud byly ve dnech 15.04.2019 a 14.10.2019 zavedeny tři částečné úseky ekologických pruhů. Na tyto ekologické pruhy mohou všechna elektrická nebo hybridní vozidla, která mají E-Plaketu nebo E-Poznávací značku. Také mají povolen vjezd autobusy veřejné dopravy, taxi a auta s nejméně 3 osobami. Pro všechna ostatní vozidla platí na tyto ekologické pruhy zákaz vjezdu. 

Týká se to ve směru do města Merowingerstraße mezi Kopernikusstraße a Ludwig-Hammers-Platz a Prinz-Georg-Straße mezi Moltkestraße a Bagelstraße v obou směrech.
Od 14.10.2019 byl zřízen třetí ekologický pruh. Má několik úseků, které budou dokončeny v budoucnu.

Všechny zavedené ekologické jízdní pruhy a možnosti objížďky si můžete prohlédnout v interaktivní mapě v bezplatné aplikaci Green-Zones-App. Stejně tak jako možné výjimky z pravidel a kontaktní adresy.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické jízdní pruhy Düsseldorf (NOx) - Německo
Ekologická zóna v platnosti od:
15.04.2019
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
15 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Merowingerstraße směrem do města mezi Kopernikusstraße a Ludwig-Hammers-Platz. Také na Prinz-Georg-Straße mezi Moltkestraße a Bagelstraße v obou jízdních směrech.
Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

.