Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Německé ekologické zóny

Ekologické zóny a zákazy vjezdu v Německu

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Účelem 58 již zřízených ekologických zón v Německu je ochrana obyvatelstva ve městech a obcích před pevnými částicemi různých velikostí.

Vjezd do ekologických zón je povolen již téměř výhradně pouze vozidlům se zelenou plaketou EURO 4, příp. vyšší.
Z tohoto důvodu se také německým ekologickým zónám  říká zelené zóny.

Detailní informace a mapy s funkcí zoom pro každou německou ekologickou zónu naleznete v pravé liště na této stránce.

Obr.: Značka 270.1 Začátek ekologické zóny

Díky zavedení povinnosti opatřit si pro vjezd do ekologických zón plaketu pro všechna vozidla třídy N1-N3 a M1-M3 (osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla) se již v těchto zónách podařilo výrazně snížit podíl emisí.

Je také patrné, že rozšíření povinnosti vlastnit plaketu by mělo vliv na oblast oxidů dusíku (NOx,) neboť tyto hodnoty – především produkované diselovými vozidly – spíše stoupají a stabilně překračují EU normy. To by mohlo vést později k zavedení tzv. modrých zón.

Obr.: Značka 270.2 Konec ekologické zóny

Zřízení ekologické zóny je v Německu v kompetenci jednotlivých obcí. Ty mohou na základě nařízení z 10.10.2006 na svém území vyhlásit ekologickou zónu s platností pouze pro nízkoemisní vozidla, přičemž vjezd bude povolen pouze omezeně, čímž dojde ke snížení emisí.

Obce dále mohou vyhlásit úplné zákazy vjezdu, které se vztahují např. pouze na některé EURO třídy dieslových vozidel.
Od roku 2018 budou mít německé obce možnost vyhlašovat zákazy vjezdu pro dieslová vozidla, tzv. zóny zákazu dieslových vozidel, které zakáží vjezd dieslovým vozidlům z důvodu vysokého vypouštění oxidů dusíku do ovzduší v těchto zónách.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App