Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Výše uvedený přehled ukazuje, které typy vozidel s jakými daty registrace nebo EURO normami mohou získat německou ekologickou plaketu.
Německá ekologická plaketa (označovaná také jako plaketa pevných částic) je povinná pro nákladní a osobní vozidla a autobusy v případě, že plánují vjezd do ekologické zóny.

Upozornění: Copyright tabulky vlastní Green-Zones GmbH.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.