Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Výše uvedený přehled zobrazuje aktuální stav povolení vjezdu do zóny. Chcete-li zjistit aktuální stav zákazů vjezdu pro dieselová vozidla v příslušné zóně, klikněte na výše uvedenou ikonu kalendáře a vyberte odpovídající datum.

Ekologická zóna Stuttgart (modrá)

V srpnu 2018 se ve třetí aktualizaci Plánu na ochranu ovzduší rozhodlo město Stuttgart zakázat dieselová vozidla po celém městě. Tím se tato zelená ekologická zóna změní na další modrou zónu. Od 01.01.2019 budou mít všechna dieselová vozidla, která nesplňují Euronormu 5, zakázána vjezd do města.  V roce 2020 se plánuje další zpřísnění. Zpočátku budou mít výjimku dodávky zboží, řemeslníci a stavební vozidla, která byla prvně registrována před 1. 1. 2019. Obyvatelé mají povolen vjezd do 31.3.2019.

Po rozsudku Spolkového správního soudu z 27.02.2018 mohou být zavedena legální dopravní omezení a zákazy vjezdu pro dieselová vozidla v německých městech a obcích. Dieselovým vozidlům může být zakázán vjezd do jednotlivých ulic nebo celých oblastí. Tyto dieselové zakázané zóny (modré zóny) se mohou týkat různých tříd EURO a různých typů vozidel a také mohou být omezené časově.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Stuttgart (modrá) - Německo
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.2019
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.01.2019 povolené třídy plaket:
Třída 5 a Třída 6 (nejčistší třída =6).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
01.09.2019: Dieselová vozidla EURO 5. Od 01.01.2022: Třída 6
Peněžité pokuty:
80 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna je v celé městské oblasti Stuttgart.
Poznámka:
Zavedení modré plakety (světle modré/tmavě modré) ještě nebylo právně potvrzeno. Z toho důvodu zatím není rozhodnuto, jaké barvy a jaké emisní třídy budou modré plaketě přiděleny. Na stránce je zobrazen současný stav věcí - označení modrých ekologických zón a jejich hranice, stejně tak jako datum jejich zavedení.