Ekologická zóna Řezno - Německo

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 25.05.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit verboten.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist verboten.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist verboten.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist verboten.

Ekologická zóna Řezno

Vláda Horního Falcka předložila druhý návrh plánu na zachování kvality ovzduší a rozhodla o zavedení ekologické zóny k datu 15.01.2018. Od tohoto fata bude umožněn vjezd pouze se zelenou ekologickou plaketou (Euro 4).
I přes pokles překračování hraničních hodnot prachových částic na celkem 11 případů v roce 2015 bude zavedena ekologická zóna, která bude zahrnovat především staré město.
I při klesajících hodnotách prachových částic v ovzduší je město stále zatíženo stoupajícími oxidy dusíku, k jejichž snížení má ve střednědobém horizontu přispět zelená ekologická zóna. 

Město Regensburg leží na Dunaji a rozkládá se na ploše asi 80,7 km2, má kolem 146.000 obyvatel.
Stále platná ekologická zóna zahrnuje oblast města, resp. regionu vyznačenou na mapě. Hlavní dopravní tepna Friedenstraße není ekologickou zónou, ale park zámku Thurn und Taxis ano.
Ekologická zóna zahrnuje ve starém městě oblasti alejí a parků kolem Regensburgu bez Stadtamhofu. Probíhá jižně od Dunaje až k vlakové trati, od městského parku u Jakobstor a Prennbrunntor na západě až k Ostentor na východní straně města.
Pro více informací o hranicích ekologické zóny v Regensburgu a o možných objízdných trasách, klikněte prosím na interaktivní mapu.

Výjimky v rámci ekologické zóny
Pro obyvatele a zásobování mohou být v odůvodněných případech – z důvodů ekonomických, sociálních či technických - uděleny za poplatek výjimky k vjezdu do ekologické zóny.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny: Řezno

Zóna vyhlášena dne: 07.04.2017

Platná od: 15.01.2018

Druh zóny: stále platná

Aktuální povinnost vlastnit plaketu: nákladní vozidla tříd N1, N2, N3, autobusy M2, M3 a osobní vozidla a obytné automobily M1

Aktuálně povolené třídy plaket (od 15.01.2018): 4 (nejčistší třída = 4).

Zpřísnění platných tříd plaket: Zatím není známo.

Zákazy vjezdu (dočasné): Zatím není známo.

Zákazy vjezdu (stálé): nákladní vozidla tříd N1, N2, N3 a autobusy třídy M2 a M3, které nesplňují EURO normu 4, jakož i osobní automobily a obytné vozy < 3,5 t typu M1, které nesplňují EURO normu 4.

Pokuty: 80 euro.

Rozloha/poloha ekologické zóny: Týká se celého starého města a prstence alejí a parků kolem města.

Zvláštnosti: Zatím není známo.

Kontakt a vyřizování výjimek: Úřad pro veřejný pořádek a dopravu: ordnungsamt@regensburg.de

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.