Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologická zóna Řezno - Německo

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 22.10.2018.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou je zakázán.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou je zakázán.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.

Ekologická zóna Řezno

Vláda Horního Falcka předložila druhý návrh plánu na zachování kvality ovzduší a rozhodla o zavedení ekologické zóny k datu 15.01.2018. Od tohoto fata bude umožněn vjezd pouze se zelenou ekologickou plaketou (Euro 4).
I přes pokles překračování hraničních hodnot prachových částic na celkem 11 případů v roce 2015 bude zavedena ekologická zóna, která bude zahrnovat především staré město.
I při klesajících hodnotách prachových částic v ovzduší je město stále zatíženo stoupajícími oxidy dusíku, k jejichž snížení má ve střednědobém horizontu přispět zelená ekologická zóna. 

Město Regensburg leží na Dunaji a rozkládá se na ploše asi 80,7 km2, má kolem 146.000 obyvatel.
Stále platná ekologická zóna zahrnuje oblast města, resp. regionu vyznačenou na mapě. Hlavní dopravní tepna Friedenstraße není ekologickou zónou, ale park zámku Thurn und Taxis ano.
Ekologická zóna zahrnuje ve starém městě oblasti alejí a parků kolem Regensburgu bez Stadtamhofu. Probíhá jižně od Dunaje až k vlakové trati, od městského parku u Jakobstor a Prennbrunntor na západě až k Ostentor na východní straně města.
Pro více informací o hranicích ekologické zóny v Regensburgu a o možných objízdných trasách, klikněte prosím na interaktivní mapu.

Výjimky v rámci ekologické zóny
Pro obyvatele a zásobování mohou být v odůvodněných případech – z důvodů ekonomických, sociálních či technických - uděleny za poplatek výjimky k vjezdu do ekologické zóny.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Řezno - Německo
Ekologická zóna vyhlášena dne:
07.04.2017
Ekologická zóna v platnosti od:
15.01.2018
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 15.01.2018 povolené třídy plaket:
Třída 4 (nejčistší třída = 4).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (dočasné):
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (stálé):
Nákladní vozidla tříd N1, N2, N3 a autobusy třídy M2 a M3, které nesplňují EURO normu 4, jakož i osobní automobily a obytné vozy < 3,5 t typu M1, které nesplňují EURO normu 4.
Peněžité pokuty:
80 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Týká se celého starého města a prstence alejí a parků kolem města.
Zvláštnosti:
Zatím není známo.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Úřad pro veřejný pořádek a dopravu: ordnungsamt@regensburg.de
Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.