Ekologická zóna Limburg - Německo

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 28.05.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist verboten.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist verboten.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist verboten.

Ekologická zóna Limburg

Na základě plánu na zachování čistoty ovzduší hesenského ministerstva životního prostředí bylo 27.11.2017 rozhodnuto o zavedení ekologické zóny ve městě Limburg an der Lahn, a to od 01.02.2018. Od tohoto data budou smět do zóny vjet pouze vozidla se zelenou ekologickou plaketou.
Limburg má asi 34.000 obyvatel a rozkládá se na ploše cca. 45 km2. Zatížení škodlivinami, především oxidy dusíku, je v Limburku trvale nad zákonem stanovenými hraničními hodnotami a Limburg tak obsazuje první příčky v žebříčku německých měst s nejvíce znečistěným ovzduším.
Důvodem je na jedné straně více než 6.000 dojíždějících za prací z region Porýní-Falc, kteří denně přijíždějí do města, na straně druhé objízdná trasa A3, která je využívána v případě nehod či stavebních prací na této dálnici a vede přes Limburg.
Ministerstvo životního prostředí navrhovalo zákaz průjezdu kamionů, ten však město doposud odmítalo, neboť objízdné trasy jsou zcela nevyhovující.

Trvalá ekologická zóna zahrnuje území města Limburg označené na mapě. Pro zobrazení konkrétních hranic zóny i možných objízdných tras, klikněte prosím na interaktivní mapu.

Výjimky v rámci ekologické zóny
Dálnice A3 je ze zóny vyňata, stejně jako úředně označená objížďka dálnice pro případ, že je její použití nařízeno policií nebo správou dopravních cest. Výjimku mají také dálnice B8 ze severovýchodu až po Limburg-Nord a B49 a B 54 ze severu.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny: Limburg

Zóna vyhlášena dne: 03.06.2017

Platná od: 01.02.2018

Druh zóny: stále platná

Aktuální povinnost vlastnit plaketu: nákladní vozidla tříd N1, N2, N3, autobusy M2, M3 a osobní vozidla a obytné automobily M1

Aktuálně povolené třídy plaket (od 01.02.2018): 4 (nejčistší třída = 4).

Zpřísnění platných tříd plaket: Zatím není známo.

Zákazy vjezdu (dočasné): Zatím není známo.

Zákazy vjezdu (stálé): nákladní vozidla tříd N1, N2, N3 a autobusy třídy M2 a M3, které nesplňují EURO normu 4, jakož i osobní automobily a obytné vozy < 3,5 t typu M1, které nesplňují EURO normu 4.

Pokuty: 80 euro.

Rozloha/poloha ekologické zóny: Ekologická zóna zahrnuje velkou část vnitřního města, zahrnuje silnice, které vedou přímo na křižovatku Schiede a části Blumenrod a Brückenvorstadt. Dálnice A3 a B 8 ze severovýchodu až po uzel Limburg-Nord a B 49 a B 54 ze severu naopak nezahrnuje.

Zvláštnosti: Zatím není známo.

Kontakt a vyřizování výjimek: starosta (místní pořádkový úřad) Limburg: straßenverkehrsbehörde@limburg.de

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.