Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Výše uvedený přehled zobrazuje aktuální stav povolení vjezdu do zóny. Chcete-li zjistit aktuální stav zákazů vjezdu pro dieselová vozidla v příslušné zóně, klikněte na výše uvedenou ikonu kalendáře a vyberte odpovídající datum. Benzínová vozidla se zelenou ekologickou plaketou mají do zóny od 31.05.2018 přesto vjezd povolen.

Ekologická zóna Hamburg (modrá)

Město Hamburg se rozhodlo 28.02.2018 zavést zákaz vjezdu dieselových vozidel v části Max-Brauer-Allee a na celé ulici Stresemannstraße.
Od 31.5.2018 platí pro obě tyto ulice zákaz vjezdu pro dieselová osobní a nákladní vozidla, která nesplňují Euronormu 6.
Jako výjimka je uvedeno, že na ulici Stresemannstraße platí zákaz vjezdu jen nákladní vozy, a ne pro osobní automobily.

Po rozsudku Spolkového správního soudu z 27.02.2018 mohou být zavedena legální dopravní omezení a zákazy vjezdu pro dieselová vozidla v německých městech a obcích. Dieselovým vozidlům může být zakázán vjezd do jednotlivých ulic nebo celých oblastí. Tyto dieselové zakázané zóny (modré zóny) se mohou týkat různých tříd EURO a různých typů vozidel a také mohou být omezené časově.

Hamburk je první město v Německu, které zavedlo zákazy vjezdu dieselových vozidel v boji proti oxidům dusíku.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Hamburg Max-Brauer-Allee - Německo
Ekologická zóna v platnosti od:
31.05.2018
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Budoucí zákazy vjezdu:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
25-75 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna zahrnuje 600metrový úsek Max-Brauer-Allee mezi Julius-Leber-Straße a Holstenstraße.