Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologická zóna Hamburg (modrá) - Německo

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 15.12.2018.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou není v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny je zakázán.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.

Výše uvedený přehled zobrazuje aktuální stav povolení vjezdu do zóny. Chcete-li zjistit aktuální stav zákazů vjezdu pro dieselová vozidla v příslušné zóně, klikněte na výše uvedenou ikonu kalendáře a vyberte odpovídající datum. Benzínová vozidla se zelenou ekologickou plaketou mají do zóny od 31.05.2018 přesto vjezd povolen.

Ekologická zóna Hamburg (modrá)

Město Hamburg se rozhodlo 28.02.2018 zavést zákaz vjezdu dieselových vozidel v části Max-Brauer-Allee a na celé ulici Stresemannstraße.
Od 31.5.2018 platí pro obě tyto ulice zákaz vjezdu pro dieselová osobní a nákladní vozidla, která nesplňují Euronormu 6.
Jako výjimka je uvedeno, že na ulici Stresemannstraße platí zákaz vjezdu jen nákladní vozy, a ne pro osobní automobily.

Po rozsudku Spolkového správního soudu z 27.02.2018 mohou být zavedena legální dopravní omezení a zákazy vjezdu pro dieselová vozidla v německých městech a obcích. Dieselovým vozidlům může být zakázán vjezd do jednotlivých ulic nebo celých oblastí. Tyto dieselové zakázané zóny (modré zóny) se mohou týkat různých tříd EURO a různých typů vozidel a také mohou být omezené časově.

Hamburk je první město v Německu, které zavedlo zákazy vjezdu dieselových vozidel v boji proti oxidům dusíku.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Hamburg (modrá) - Německo
Ekologická zóna vyhlášena dne:
28.02.2018
Ekologická zóna v platnosti od:
31.05.2018
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 31.05.2018 povolené třídy plaket:
Třída 5 a Třída 6 (nejčistší třída = 6).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Pravděpodobně. Viz bod zvláštnosti.
Zákazy vjezdu (dočasné):
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (stálé):
Nákladní vozidla typu N1, N2 a N3 a autobusy typů M2 a M3, které nesplňují normu EURO 6, stejně také automobily a karavany <3,5 t typu M1, které nesplňují normu EURO 6.
Peněžité pokuty:
25-75 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna zahrnuje 600metrový úsek Max-Brauer-Allee mezi Julius-Leber-Straße a Holstenstraße, a také celou ulici Stresemannstraße.
Zvláštnosti:
Tento zákaz vjezdu dieselových vozidel se netýká benzínových vozidel. V zóně Stresemannstraße mají zákaz vjezdu jen dieselová nákladní vozidla EURO 0-5, osobní automobily (diesel/benzín) mohou zatím projíždět bez omezení. Termín zavedení tmavě modré plakety zatím není přesně stanoven.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Doposud neznámé
Poznámka:
Zavedení modré plakety (světle modré/tmavě modré) ještě nebylo právně potvrzeno. Z toho důvodu zatím není rozhodnuto, jaké barvy a jaké emisní třídy budou modré plaketě přiděleny. Na stránce je zobrazen současný stav věcí - označení modrých ekologických zón a jejich hranice, stejně tak jako datum jejich zavedení.