Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Frankfurt nad Mohanem (modrá)

Z důvodu rozsudku správního soudu ve Wiesbadenu ze dne 05.09.2018 proti městu Frankfurt nad Mohanem a na žádost německé ekologické organizace Deutsche Umwelthilfe DUH byly ve městě z důvodu vysoce znečištěného ovzduší zavedeny zákazy vjezdu. Tato omezení vjezdu platí od 01.12.2019 pro dieselová vozidla, která nesplňují alespoň Euronormu 5. Zákaz se týká také benzinových vozů s Euronormou 1 a 2.

Od 2020 se podmínky ještě zpřísní. Aby mohla dieselová vozidla vjet do modré ekologické zóny Frankfurt, musí od tohota data splňovat Euronormu 6. Modrá ekologická zóna pokrývá stejnou oblast jako zelená ekologická zóna. Ta se nachází uvnitř křižovatky dálnic A3, A5 a A661.

Po rozsudku Spolkového správního soudu z 27.02.2018 mohou být zavedena legální dopravní omezení a zákazy vjezdu pro dieselová vozidla v německých městech a obcích. Dieselovým vozidlům může být zakázán vjezd do jednotlivých ulic nebo celých oblastí. Tyto dieselové zakázané zóny (modré zóny) se mohou týkat různých tříd EURO a různých typů vozidel a také mohou být omezené časově.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Frankfurt nad Mohanem (modrá) - Německo
Ekologická zóna vstoupila v platnost:
01.02.2020 ,ještě není konečné.
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
80 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna je v celé městské oblasti Frankfurt nad Mohanem. Miljøzonen befinder sig inden for motortrafikringen og afgrænses af følgende veje: mod vest af A5, mod syd af A3, og af A661 mod øst og nord.