Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Informace o Německá ekologická plaketa Ekologické zóny v Německu

Ekologické zóny v Německu

Základ německých ekologických zón v Německu byl položen 10.10.2006, kdy vstoupilo v platnost nařízení o označování nízkoemisních vozidel. Města a obce mohou tedy od 01.03.2007 na svém území vyznačovat ekologické zóny, do nichž je vjezd povolen pouze omezeně. Vozidla, která nemají odpovídající plaketu, nesmějí do zón vjet.
Do dnešního dne bylo v Německu zřízeno 55 ekologických zón, které by měly snížit zatížení emisemi v jednotlivých městech a obcích.