Plakety/viněty v Evropě

Informace a objednávky německé plakety oxidů dusíku

Německou plaketu oxidů dusíku (modrou plaketu) můžete objednat předběžně od konce roku 2017/začátku roku 2018.

Informace o modré plaketě zde.

Informace a objednávky německé ekologické plakety/plakety pevných částic

Německá ekologická plaketa (plaketa pevných částic) je povinná v německých ekologických zónách.

Informace o německé ekologické plaketě ve 20 jazycích zde.

Objednávky možné v 5 jazycích (brzy v 7 jazycích) zde.

Informace a objednávky rakouské ekologické plakety Pickerl

Rakouská plaketa Pickerl (emisní Pickerl) je povinná v části Rakouska a ve Vídni pro dané typy vozidel.

Informace o ekologické plaketě Pickerl ve dvou jazycích zde.

Objednávky možné v 7 jazycích zde.

Informace a objednávky dánské ekologické plakety EcoSticker

Dánská plaketa EcoSticker je pro vjezd do ekologických zón povinná ve čtyřech dánských regionech.

Informace a plaketě EcoSticker v 9 jazycích zde.

Objednávky možné v 9 jazycích zde.

Informace a objednávky německé E-plakety

E-plaketa je udělována pouze zahraniční elektromobilům (neregistrovaným v Německu), kterým nabízí řadu výhod.

Informace a objednávky zde.

Informace a objednávky francouzské plakety Crit’Air

Francouzská plaketa Crit’Air (plaketa pevných částic a oxidu dusíku) je ve francouzských ekologických zónách povinná od 01.07.2016.

Informace o francouzské plaketě Crit’Air v 9 jazycích zde.

Objednávky možné v 9 jazycích zde.

Informace a objednávky evropské CO2 plakety

Evropská CO2 plaketa může být využita ke všem klimaticky neutrálním jízdám po Evropě. Podle emisí CO2 (gram/kilometr) dovoluje ve třech různých barvách (zelená, žlutá, červená) soukromé dopravě (osobní automobily) a komerční dopravě, jako jsou spedice nebo zájezdové autobusy, jízdy bez dalšího zatěžovaní životního prostředí CO2. Kompenzace následuje buď prostřednictvím systému emisního obchodu EU nebo projektů na ochranu klimatu mimo Evropu. Plaketa CO2 je dobrovolná a není povinností řidiče si ji opatřit.

Informace o evropské plaketě CO2 zde

Objednávky možné zde.