Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de FAQ Často kladené dotazy Platnost a umístění

Platnost plakety a umístění na vozidlo

Obrázek 1
Obrázek 2

Umístění plakety na vozidlo
Plaketu si zpravidla umisťuje na vozidlo sám objednavatel.
Plaketa musí být každopádně umístěna do pravého rohu vnitřní strany předního skla.

Předepsáno je umístění podle obrázku 1 na místě spolujezdce.
Důležité je, aby byla plaketa dobře viditelná (obrázek 2). Proto není zpravidla možné její umístění do horního rohu předního skla, protože zelený pruh na předním skle znemožňuje rozeznání barvy plakety.

Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 5

Nalepení plakety na vnitřní stranu skla
Německá ekologická plaketa má být před nalepením připravena následovně:

Průhledná srpkovitá dvojitá ochranná folie, která je na barevné straně plakety, musí být opatrně v obou směrech odlepena. Viz obrázky 3 a 4.

Nyní je možné se lepící plakety dotknout pouze v rohu (obrázek 5). Plaketu nalepte a přitiskněte na vnitřní stranu předního skla do pravého rohu na straně spolujezdce, místo musí být suché a zbavené mastnoty.
Doporučuje se, aby druhá osoba zvnějšku kontrolovala, že je plaketa nalepena rovně (obrázek 7). Odlepení a opětovné nalepení není možné, protože by došlo k poškození bezpečnostní svrchní vrstvy. Porušenou plaketu je sice mořné znovu nalepit, ale neodpovídá předpisům.
Nakonec je možné odlepit ze zadní strany plakety návod k jejímu nalepení.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

 

 

.

Viditelnost plakety
Souhrn: přilepení plakety na přední sklo musí být provedeno tak, aby plaketa byla zvnějšku dobře viditelná, nebránila ve výhledu řidiči a nenacházela se v oblasti zeleného ochranného pruhu.

Proto je doporučeným místem z pohledu zevnitř vozidla pravý spodní roh (u spolujezdce), příp. z pohledu zvnějšku auta dole vlevo (obrázek 6).

Obrázek 6