Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Doplňkové informace Stažení obrázků

Obrázky německých ekologických plaket a dopravních značek

Fotografie, obrázky a dopravní značení jsou k dispozici ke stažení.
Upozornění: Copyright má částečně firma EES European Eco Service GmbH. Užití k soukromým účelům povoleno. Komerční využití je možné pouze s písemným souhlasem EES European Eco Service GmbH. Dotazy na komerční použití směřujte na tuto emailovou adresu

Červená ekologická plaketa Německo, EURO třída 2
Žlutá ekologická plaketa Německo, EURO třída 3
Zelená ekologická plaketa Německo, EURO třída 4
Obr.: Značka 270.1 Začátek ekologické zóny
Obr.: Značka 270.2 Konec ekologické zóny
Obr.: Dodatková tabulka 270.1, plakety s povolením k vjezdu