Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Doplňkové informace Pevné částice a NOx

Ekologická plaketa a pevné částice

Od zavedení ekologické plakety (plakety pevných částic) v Německu v roce 2008 pro osobní a nákladní vozidla a autobusy v jednotlivých lokálních ekologických zónách si vláda slibuje pokud možno trvalé splnění odpovídajících směrnic EU týkajících se látek znečisťujících ovzduší a zdraví obyvatelstva. Ekologický plaketa však řeší především problematiku snižování podílu pevných částic.

Zavedením dosavadních 55 ekologických zón v Německu a vyloučením téměř všech vozidel, která nesplňují třídu EURO 4 z provozu, bylo dosaženo snížení koncentrace pevných částic o téměř 10 % ve všech německých městech a obcích. To však neplatí pro oxidy dusíku (NOx). Neboť ty za posledních 10 let stabilně stoupají.