Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

V Německu je povinná ekologická plaketa pevných částic!

V 58 ekologických zónách hrozí pokuty více než 100 euro!

Ekologické zóny v Německu – hrozí zavedení zón zákazu vjezdu dieslových vozidel?

Vlastnictví zelené ekologické plakety ještě neznamená povolení vjezdu všem vozidlům do německých ekologických zón!
01.03.2007 byla v Německu zavedena ekologická plaketa pevných částic. Je povinná pro všechna osobní a nákladní vozidla i autobusy bez ohledu na druh pohonných hmot a maximální povolenou hmotnost, pokud tato chtějí vjet do některé z ekologických zón. Lehká vozidla uto povinnost nemají.

Ekologická plaketa pevných částic (v zákoně označená jako plaketa pevných částic) je rozdělena podle EURO tříd do 3 různých barev. Plaketa je opatřena SPZ vozidla a registračním razítkem, které označuje, kdo plaketu vydal.
Jaký typ vozidla s jakými emisními daty získá jakou plaketu je u vozidel registrovaných v Německu určován podle čísla uvedeného v technickém průkazu a u vozidel registrovaných v zahraničí podle roku výroby a EURO třídy podle klasifikační tabulky.

V každém případě je třeba vzít na vědomí, že od roku 2018 nebude zelená plaleta znamenat automatické povolení k vjezdu do kteréhokoli německého města či vesnice, protože budou zřízeny zony zákazu vjezdu pro dieslová vozidla nebo modré zóny. Tyto zóny nebudou mít stálou platnost, alůe časově omezenou či závislou na povětrnostních podmínkách, měli byste se vždy informovat prostřednictvím aplikace Green-Zones o příslušných aktuálních povoleních k vjezdu se  zelenou nebo modrou plaketou.

Ekologická plaketa pevných částic v Německu
Ekologická plaketa je od 01.01.2008 pro německé ekologické zóny povinná pro osobní a nákladní vozidla i autobusy. Nabízíme přehled, která vozidla kterých EURO tříd mohou získat ekologickou plaketu, příp. musí mít ekologickou plaketu, pokud chtějí do některé z ekologických zón vjet ...
První ekologické zóny byly zřízeny od 01.03.2007 s cílem snížení zatížení ovzduší měst a obcí pevnými částicemi. Od roku 2018 budou následovat stálé a dočasné zóny zákazu vjezdu dieslových vozidel z důvodu stoupajících emisí oxidu dusíku ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Pouhé zakoupení ekologické plakety nebo viněty v Evropě není často dostačující. Rozhodující je v mnoha případech znalost tříd jednotlivých plaket nebo vinět, které aktuálně opravňují k vjezdu do ekologické zóny. Více o aktuálním online informačním servisu Green-Zones zde ...

Ekologické zóny a zákazy vjezdu dieslových vozidel v Německu

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Cílem 55 již zřízených ekologických zón v Německu je ochrana obyvatelstva ve městech a obcích před pevnými částicemi různých velikostí.
Vjezd do ekologických zón je povolen již téměř výhradně pouze vozidlům se zelenou plaketou EURO 4, příp. vyšší. Z tohoto důvodu se také německým ekologickým zónám říká zelené zóny.

Je také zřejmé, že rozšíření povinnosti vlastnit plaketu by mělo vliv na oblast oxidů dusíku (NOx,) neboť tyto hodnoty – především produkované diselovými vozidly – spíše stoupají a stabilně překračují EU normy. To by mohlo vést později k zavedení tzv. modrých zón a modré plakety. Je také možné, že města budou vyhlašovat zákazy vjezdy i nad rámec, které se budou vztahovat např. na konkrétní EURO třídu dieslových vozidel.

Od roku 2018 budou mít německé obce možnost vyhlašovat zákazy vjezdu pro dieslová vozidla, která se vztahují k tzv. zónám zákazu dieslových vozidel nebo k tzv. modrým zónám, jež musí být ještě přesně definovány a jež zakáží trvale nebo dočasně vjezd dieslovým vozidlům z důvodu vysokého vypouštění oxidů dusíku do ovzduší v těchto zónách.

Aby mohli mít komerční dopravci, turistické autobusy a individuální turisté přehled o stálých zelených ekologických zónách a podle povětrnostních podmínek se měnících zákazech vjezdu dieslových vozidel, tedy v který den je do které zóny povolen vjezd motorovým vozidlům s jakým typem plakety a motory, je velmi doporučeno využití aplikace Green-Zones.

Zavedení ekologických zón v Německu a povinnosti vlastnit ekologickou plaketu vyvolává mnoho otázek pro evropskou komerční dopravu a turismus. Nejdůležitější otázky a odpovědi najdete přehledně  v kapitole FAQ ...
Prachové částice a další škodlivé látky – především z dieslových motorů vozidel – jsou důvodem, proč byly v Německu zavedeny ekologické zóny a ekologické plakety. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí prachové částice a jiné škodlivé látky a jak škodí našemu zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón ...