Umwelt-Plakette.de › Produkty › Plaketa ekologická Německo

Plaketa ekologická Německo

★★★★★ 53406 x koupil


Barva: je určena údaji o vozidle

Platnost: dočasně neomezený

• volitelné: stroj potištěný s UV ochranou


Inventář:k dispozici

odací lhůta:přehled


Snadné objednání

Bezpečná platba

Rychlé dodání


Další informace

Úvod (cíl, účel, smysl)

Cílem německých ekologických zón a environmentálních odznaků je bojovat a snižovat karcinogenní látky znečišťující ovzduší pro všechny lidi v Německu. Částice motorové nafty a zvláště jemný prach byly hlavním problémem a některé jsou dodnes. V metropolitních oblastech byly hodnoty na některých místech 8 až 10krát vyšší než ve venkovských oblastech. Proto byly zóny a plaky vytvořeny jako řešení pro omezení městské dopravy.

Města Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover zahájila německé ekologické odznaky 1. ledna 2008. O rok později se počet ekologických zón zvýšil na 15. Během několika posledních let bylo přidáno více a více měst, takže v současné době existuje téměř 60 zón a více než 80 měst.

Podkladem pro zavedení ekologických plaket je nařízení z 10.10.2006 o označování nízkoemisních vozidel zveřejněné 16.10.2006 ve Spolkovém věstníku, které vstoupilo v platnost ve všech spolkových zemích 01.03.2007 a je označováno jako 35.nařízení spolkového zákona o emisích.

Města a obce mohou od 01.03.2007 na svém území vyhlásit tzv. ekologické zóny, do nichž bude vjezd povolen pouze omezeně. Vozidla, která nemají příslušnou plaketu, nesmějí na jejich území vjet.
V 1. nařízení o změně nařízeníoznačování vozidel s nízkým podílem na zatěžování ovzduší odsouhlasila 14.11.2007 spolková rada další změny spolkové vlády, které obsahují nařízení o G kategoriích a systémech snižujících podíl pevných částic.

Zřízení ekologických zón v Německu je založeno na dvou směrnicích Evropské komise:
Směrnice 1996/62/ES Rady o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší ze dne 27.09.1996, kdy je článkem 8, odstavcem 3 umožněno zřízení ochranných zón a směrnicí 1999/30/ES o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší ze dne 22.04.1999 s odkazem na článek 5, odstavec 5.

Ve 39. nařízení spolkového sněmu o standardech kvality ovzduší a maximálních hodnotách emisí byla 02.08.2010 do německého práva implementována směrnice 2008/50/ES Evropského parlamentu a Rady z 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Existují tři ekologické odznaky se třemi různými barvami: červená, žlutá a zelená. Environmentální odznaky mají průměr 80 ​​milimetrů a černý okraj 1,5 milimetrů. Čísla na odznakech (2, 3 a 4) jsou každá 35 milimetrů vysoká a jsou v černé RAL 9005. Štítek pro SPZ je 60 x 20 milimetrů a je v čistě bílé RAL 9010.

Oficiální barva červeného odznaku je dopravní červená RAL 3020.
Traffic yellow RAL 1023 je oficiální barva žluté nálepky.
Zelený odznak má oficiální barvu RAL 6024 dopravní zeleně.

Německá ekologická zóna je ovlivněna následující vozidla a při vstupu vyžadují zelenou ekologickou nálepku:


Automobily, mobilní dom (M1), mikrobus (M2), autokar (M3), dodávka (N1), nákladní automobil (N2), těžké nákladní automobil (N3)


Motocykly jako Motocykly nebo zemědělské a lesnické stroje.

Aby bylo možné získat ekologický odznak pro životní prostředí, musí být dodržena minimální norma pro naftu Euro 4 (nebo Euro 3 + filtr částic) a pro benzín Euro 1.

Změna sazebníku pokut z 08.01.2009 stanovuje, že pokuta za vjezd do ekologické zóny bez platné ekologické plakety nebo zastavení či parkování v ekologické zóně bez platné plakety se zvyšuje na 80 euro.

Pod číslem přestupku 141621 je uvedeno, že i přes zákaz vjezdu z důvodu snižování znečistění ovzduší se vozidlo účastnilo silničního provozu. K pokutě ve výši 80 euro se připočte správní poplatek minimálně 25 euro.

Důležité pro cizince

Bude-li udělena pokuta 70 euro a vyšší, bude podle směrnice EU 2011/82 z 25.10.2011 „o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu“ při jejím neuhrazení zahájeno vykonávací řízení v domovském státě, které může vést až k trestu odnětí svobody.

Obecné výjimky pro povinnost vlastnit plaketu v německých ekologických zónách jsou stanoveny v 35. nařízení spolkového zákona o emisích.
Osvobozena od povinnosti vlastnit plaketu jsou na jeho základě tato vozidla:

1) Mobilní stroje a zařízení

2) Pracovní stroje

3) Zemědělské a lesnické tahače

4) Dvou- a třístopá motorová vozidla*

5) Sanitky, vozidla lékařské pomoci s odpovídajícím označením “lékař ve službě”

6) Motorová vozidla, která slouží k přepravě osob těžce postižených, nesoběstačných nebo nevidomých, které se mohou dle § 3 odst. 1 č. 1 až 3 prokázat průkazem ZP s označením „aG", „H" nebo „BI"

7) Vozidla, která mohou uplatnit zvláštní oprávnění k vjezdu dle § 35 zákona o pozemním provozu

8) Vozidla zahraničních armád, která nejsou součástí severoatlantické aliance a zdržují se na území Německa v rámci vojenské spolupráce a jsou nasazena z neodkladných vojenských důvodů

9) Civilní vozidla, která jsou provozována z nařízení spolkové armády SRN, pokud se jedná o neodkladné jízdy za účelem plnění výsostných úkolů spolkové armády

10) Oldtimery (dle § 2 č. 22 nařízení o registraci vozidel), které mají označení dle § 9 odst. 1 nebo § 17 nařízení o registraci vozidel nebo vozidla, která jsou registrována v jiném členském státě EU, u jiného smluvního partnera v rámci smlouvy o EU nebo v Turecku, pokud splňují rovnocenné požadavky

*Čtyřkolky se řadí do kategorie L a nepotřebují proto žádnou plaketu.

FAQ

Pokud se motor nebo emisní norma vozidla nebo SPZ nezmění, štítek je platný po celou dobu životnosti vozidla. To znamená, že nemusíte každý rok kupovat nový.

Environmentální nálepka musí být nalepena vlevo nebo vpravo uvnitř čelního skla. Nezáleží na tom, zda je nad nebo pod. Hlavní věc: jasně viditelná!

Ano! Odznak ochrany životního prostředí je platný, pouze pokud je připevněn na čelní sklo. Část 3 35. BImSchV je velmi jasná.
„K identifikaci motorového vozidla musí být nálepka zřetelně viditelná na vnitřní straně čelního skla. Štítek musí být navržen a připevněn tak, aby se při vyjmutí z čelního skla zničil.“

Ne! Může být nalepena pouze ekologická značka s aktuálně platnou poznávací značkou. Musí být okamžitě zvenčí rozeznatelné. Pokud je na okně nalepeno několik odznaků s různými poznávacími značkami, může být při inspekci pokuta 80 eur.

Staré ekologické odznaky lze nejlépe odstranit škrábancem odznaku (podobně jako škrabka na sklo) nebo můžete odznak jemně zahřát pomocí horkovzdušné pistole, aby se lepidlo uvolnilo. Pozornost! Čelní sklo by mohlo být poškozeno teplotním rozdílem, zejména v chladných dnech.

Naše odznaky mají dvouletou záruku ochrany před UV zářením - žádné ifs nebo buts! Stačí nám poslat obrázek vybledlého odznaku a my vám obratem zdarma zašleme nový.

Ekologický odznak je navržen tak, aby byl při odstranění zničen, takže je třeba zakoupit nový odznak. Pojišťovna v mnoha případech pokryje nejen náklady na nové okno, ale i novou nálepku. Je třeba zakoupit nový ekologický odznak.

Bohužel ne. Ve všech ekologických zónách v Německu platí pouze zelený ekologický odznak. Jedinou zónou, ve které máte stále povolené jezdit se žlutou nálepkou, je Neu-Ulm.

Jakmile se změní poznávací značka např. Přemístění, se musí být objednán nový ekologický odznak.